Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości23 czerwca

Dzisiaj odbyło się uroczystoste zakończenia roku akademickiego w Wyż­szym Seminarium Duchownym w Przemyślu. O godz. 7.00, w kaplicy se­mi­na­ryjnej została odprawiona Msza święta kon­ce­le­bro­wana pod prze­wod­nic­twem ks. abp Józefa Michalika. Współ­kon­ce­le­browali Księża Wychowawcy i Wykładowcy Instytutu Teologicznego. Oko­licz­noś­ciową homilię wygłosił Ksiądz Arcybiskup. Rektor – ks. prał. Dariusz Dziadosz, podziękował odchodzącym Wychowawcom: ojcu duchownemu ks. Wacławowi Siwakowi, prefektom: ks. Norbertowi Podhoreckiemuks. Tadeuszowi Bajowi, a wszystkich prosił o modlitwę na czas wakacji. Również Alumni wypowiedzieli życzenia przez swojego przedstawiciela i wręczyli odchodzącym przełożonym kwiaty. Po sniadaniu kle­rycy udali sie na wakacje.

W Sanktuarium Matki Bożej w Hyżnem odbyła doroczna Pielgrzymka Służby Liturgicznej. Uroczystości przewodnioczył ks. bp Adam Szal.

Ks. bp Marian Rojek przewodniczył uroczystości Jubileuszu 20.lecia parafii Tyniowice. Przewodniczył Mszy świętej dziekczynnej i wygłosił kazanie. Po­bło­go­sławił nową nastawę ołtarza oraz instalował stacje Drogi Krzyżowej.

W Domu Katolickim ROMA w Przemyślu odbyło się – ostatnie przed pielgrzymką – robocze spotkanie Księży przewodników. Natomiast porządkowi z poszczególnych grup, na sali widowiskowej mieli swoje szkolenie, prowadzone przez przedstawiciela Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Wieczorem w Kalwarii Pacławskiej grupa św. Kazimierza miała swoje spot­kanie pielgrzymkowe pod przewodnictwem ks. bpa Adama Szala, który o godz. 19.00 odprawił Mszę świętą.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu