Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości21 kwietnia

Ks. abp Józef Michalik rozpoczął dzisiaj wizytację parafii Dydnia [dekanat gra­bow­nicki]. Po południu odprawił Mszę świętą z kazaniem i spotkał się z miesz­kań­cami Krzemiennej.

O godz. 15.00, w Sanktuarium Matki Bożej BolesnejJarosławiu została od­pra­wiona Msza święta dziękczynna za 10 lat działalności Oddziału Re­jo­no­wego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. św. Józefa Sebastiana Pelczara. Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Wacław Partyka, wikariusz generalny, a współ­kon­ce­le­bro­wali: o. Jacek Skupień OP, miejscowy proboszcz oraz asystenci kół pa­ra­fial­nych: ks. Jacek Wajda [Kolegiata] i ks. Maciej Kandefer [parafia NMP Kró­lo­wej Polski]. Po Mszy świętej odbyło się spotkanie w sali parafialnej.

20 kwietnia

Z okazji dnia urodzin, polecamy modlitwom Archidiecezjan
Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika.
Ad multos annos!

Podczas Mszy świętej odprawionej o godz. 17.00 w kościele pw. św. Michała ArchaniołaKańczudze ks. bp Marian Rojek udzielił sakramentu Bierz­mo­wania 130 osobom.

Na zakończenie swojego pobytu w przemyskim szpitalu ks. bp Adam Szal odprawił w kaplicy szpitalnej Mszę św. dziękczynną w intencji personelu szpitala i parafian wspólnoty parafialnej pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara, podczas której udzielił sakramentu Bierzmowania 22 osobom. Homilię podczas tej Mszy św. wygłosił ks. prał. Zbigniew Suchy.

19 kwietnia

Dzisiejszej nocy spłonął zabytkowy kościółGrabówce [dek. Grabownicki]. Prawdopodobną przyczyna pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. W galerii obok znajdują się zdjęcia obecnego stanu świątyni.

Drewniany kościół parafialny wzniesiony był w latach 1624-1631 w miejscowości Gra­bow­nica z fundacji Hieronima Nagórskiego. Świątynię konsekrował w roku 1746 bp Wacław Hieronim Sierakowski. Po wybudowaniu nowego kościoła w Grabownicy, drewniany kościół został przeniesiony w 1921 roku do Grabówki i po złożeniu, poświęcony w roku 1922. Polichromię wykonał w roku 1922 sanocki malarz Władysław Lisowski.

W Rogóżnie odbył się dzisiaj I Zjazd Szkół noszących imię Sł. B. Anny Jenke. O godzinie 9.00 rano ks. bp Marian Rojek odprawił dla zgromadzonych Mszę świętą i wygłosił homilię. Po Eucharystii i uroczystości w miejscowej szkole, uczestnicy udali się do Jarosławia, aby nawiedzić grób swojej Patronki.

W Sanktuarium Matki Bożej w Hyżnem gościł dzisiaj ks. abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski. O godz. 17.00 odprawił Mszę świętą, podczas której wygłosił okolicznościową homilię i udzielił sakramentu Bierzmowania 108-osobowej grupie miejscowej młodzieży oraz z parafii sąsiednich: Dylągówka, Grzegorzówka i Szklary. Wcześniej jeszcze Ksiądz Arcybiskup dokonał po­bło­go­sła­wienia wykonanych prac: nowej posadzki, odrestaurowanej nastawy oł­tarza głównego i ambony oraz 6-ciu witraży. Prace te zostały wykonane dzięki wy­sił­kom parafian wraz z ks. Markiem Gajdą, miejcowym proboszczem i wi­ce­dzie­kanem dekanatu błażowskiego.

W parafii Prałkowce o godz. 18.00 ks. bp Marian Rojek odprawił Mszę świętą z homilią, podczas której udzielał sakramentu Bierzmowania.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu