Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości21 grudnia

   Z okazji pierwszej rocznicy prekonizacji
Księdzu Biskupowi Marianowi Rojkowi
składamy najserdeczniejsze życzenia.
Niech Pan wspomaga Swoją łaską
Dostojnego Jubilata po najdłuższe lata.
Ad multos annos!

Ks. bp Adam Szal udał się do Warszawy, gdzie w Centrum Formacji Mi­syjnej odprawi Eucharystię i wygłosi Słowo Boże do wykładowców, wy­cho­wa­wców oraz misjonarzy przygotowujących się do pracy wśród pogan. Po Mszy świętej agapa i dzielenie się opłatkiem.

O godzinie 14.00 w Haczowie [a przed południem w Bliznem] odbył się koń­cowy odbiór instalacji przecipożarowej systemu FOQ, polegającej na auto­ma­tycz­nym uruchamianiu dysz pokrywających mgłą wodną powierzchnię chro­nioną, natychmiast po informacji o pożarze wysłanej przez specjalne czujniki. Więcej na temat tego wydarzenia wraz ze zdjęciami ukaże się w „refleksjach” w ter­minie późniejszym.

W Babicach nad Sanem, po Mszy świętej z okolicznościowym kazaniem (o godz. 17.00), ks. abp Józef Michalik dokonał poświęcenia od­res­tau­ro­wanej plebani.

20 grudnia

fot.  p. Łukasz KisielicaW samo południe został otwarty w Przemyślu nowy tor saneczkowy.


Po­bło­go­sła­wie­nia tego no­wego o­biektu rekreacyjnego do­konał ks. bp Adam Szal.


W Wyższym Seminarium DuchownymPrzemyślu odbył się „Wieczór Oplatkowy”. O godz. 17.00 Diakoni naszego seminarium przedstawili jasełka, pod koniec których składano sobie wzjemnie życzenia przy łamaniu się op­łat­kiem. W uroczystości wzięli udział Księża Biskupi z Arcybiskupem Metropolitą na czele, Kapituła Metropolitalna, Wykładowcy i Wychowacy wraz z Alumnami. Podczas życzeń Ksiądz Arcybiskup wręczył Księdzu Rektorowi dekret powołujący go do grona Honorowych Kanoników Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej. Wszyscy przyjęli tę decyzję gromkimi brawami.

Po uroczystości w auli Instytutu – w refektarzu kleryckim spożywano tradycyjną wie­czerzę wigilijną. Od jutra alumni rozpoczynają ferie zimowe.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu