Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości17 listopada

W sali wi­do­wis­kowej Zamku Ka­zi­mie­rzowskiego w Prze­myślu o godz. 15.00 obyła się pro­mo­cja książki ks. abpa Józefa Michalika„Kochać Boga – rozumieć człowieka”. Całość spotkania po­pro­wadził p. Stefan Budzyński, dyrektor Oficyny Wydawniczo-Poligraficznej «ADAM», która wydała książkę. Otwarcia uroczystości i przywitania gości dokonał ks. bp Adam Szal, który krótko przedstawił publikację. Działalność wydawnictwa zaprezentował jego prezes p. Adam Mazurek. Swoje wrażenia ze współpracy i rozmów z Autorem, przedstawiła p. Elżbieta Olejnik – redaktor publikacji. Książka powstała, jako „wywiad-rzeka”, który przeprowadziła pani Redaktor z Metropolitą Przemyskim. Kolejnym przemawiającym był Ksiądz Arcybiskup, który w krótkich słowach przedstawił okoliczności powstania książki. Końcowe słowo wygłosił Przezydent Przemyśla, p. Robert Choma – współgospodarz uroczystości.
W kuluarach dokonowywano promocyjnej sprzedaży książki. Jest ona również dostępna w Księgarni Archidiecezjalnej ROMA, przy ul. Grodzkiej 11 w Prze­myślu.

W Miejscu Piastowym rozpoczęło się dzisiaj o godz. 17.00 dwudniowe sym­po­zjum na temat „Media a wychowanie”. na początek ks. bp Marian Rojek przewodniczył Mszy świętej i wygłosił okolicznościową homilię.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu