Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości15 lipca

Dziś XXVI Przemyska Piesza Pielgrzymka jest u kresu pątniczej drogi. Od godz. 9.45 odbywała się prezentacja grup i przejście przed Obrazem Czarnej Madonny. Na zakończenie pielgrzymki została odprawiona Msza święta kon­ce­le­bro­wana pod prze­wod­nictwem ks. bpa Adama Szala, który przez cały czas czyn­nie uczest­niczył w pąt­ni­czym trudzie.

Zapraszamy do podsumowania pielgrzymowania na stronę pielgrzymki.

14 lipca

W Iwoniczu Zdroju odbywa się VI Światowy Festiwal Dziecięcych Zes­po­łów Folklorystycznych, w którym uczestniczą młodzi wykonawcy z USA, Ka­na­dy, Ukrainy, Litwy, Czech, Białorusi i Rosji. Na rozpoczęcie koncertów, które potwają do 19 lipca 2006 roku włącznie, o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. św. Iwona i Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych, ks. bp Marian Rojek od­pra­wił Mszę świętą w initencji uczestników i organizatorów Festiwalu.

13 lipca

Studenci Historii Sztuki KUL zakończyli dzisiaj swoją praktykę in­wen­ta­ry­za­cyjną w Muzem Archidiecezjalnym wPrzemyślu. Prowadzili ją przez dwa ty­god­nie pod kierunkiem swoich profesorów: p. dr Bożeny Kuklińskiejks. dra Jana Niecieckiego. Ta studencka praca jest dla nich okazją do nauki opra­co­wy­wania kart opisowych, a dla placówki muzealnej, kolejnym etapem prze­pro­wa­dze­nia gruntowenej inwentaryzacji.

Pielgrzymi zbiżają się powoli do celu pątniczej drogi. Dziś, na dwa dni przed Jasną Górą, w miejscowości Sokolniki uczestniczyli w „Przeprośce” – specjalnym na­bo­żeń­stwie pokutnym, które przygotowuje do spotkania z Matką Najświętszą w Jasnogórskim Sanktuarium.

12 lipca

W liturgii świętej wspomina się dzisiaj św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika. Życiorys tego Świętego ukazuje go jako bardzo gorliwego misjonarza na polskich ziemiach. Istnieje też hipoteza, że był związany z Prze­myś­lem. Nawet, że jest pogrzebany w podziemiach katedry łacińskiej [martyrion]. Na ten temat można poczytać na stronie o Przemyślu.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu