Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości22 czerwca

Dzisiaj odbyło się uroczystoste zakończenia roku akademickiego w Wyż­szym Seminarium Duchownym w Przemyślu.

O godz. 9.00 rano zgromadzili się Księża Neoprezbiterzy na swoje pierwsze spot­ka­nie formacyjne. Ks. bp Adam Szal przekazał im najbardziej potrzebne in­for­macje na początek posługiwania kapłańskiego oraz wręczył skierowania na pier­wsze placówki duszpasterskie. Następnie odbyło się krótkie nabożeństwo w Ar­chi­katedrze z konferencją ascetyczną ks. prał. Marka Pieńkowskiego – Delegata Metropolity Przemyskiego do spraw Stałej Formacji.

O godz. 11.30, w kaplicy seminaryjnej została odprawiona Msza święta kon­ce­le­bro­wana pod przewodnictwem ks. bpa Mariana Rojka. Współ­kon­ce­le­browali Księża Wychowawcy i Wykładowcy Instytutu Teologicznego – w tym Solenizanci: ks. prał. Jan Twardyks. prefekt Piotr Kandefer. Oko­licz­noś­ciową homilię wygłosił ks. Twardy, który ukazywał wartość modlitwy w życiu każdego człowieka. Pod koniec Eucharystii, ustępujący Ksiądz Rektor Biskup Marian złożył Soleniozantom życzenia i podziękował wszystkim za wspólne lata współpracy. Nowy Rektor – Ksiądz Dariusz Dziadosz, podziękował odchodzącym Wychowawcom, a wszystkich prosił o modlitwę na czas „budowania wspólnego domu”, jakim jest Wspólnota Seminaryjna. Również Alumni wypowiedzieli swoje życzenia przez swojego przedstawiciela i wręczyli solenizantom kawiaty. Po Mszy świętej odbył się wspólny obiad. Klerycy robili ostatnie porządki i pakowanie przed wyjazdem na wakacje, ktory nastąpil w godzinach popołudniowych.

Przed południem ks. bp Adam Szal udał się w drogę do Poznania na Zebranie Ple­narne KEP, które odbywać się będzie od piątku do niedzieli włącznie.

Ks. bp Marian Rojek bierzmował dziś młodzież o godz. 18.00 w pa­rafii Brzóza Królewska.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu