Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości19 maja

W przemyskim kościele Ojców Franciszkanów odbyła się uroczystość 55-lecia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla niesłyszących w Przemyślu. Rano o godz. 8.00 ks. bp Adam Szal przewodniczył Mszy świętej koncelebrowanej przez ks. inf. Stanisława Zygarowicza oraz duszpasterzy osób niesłyszących z te­renu Archidiecezji – ks. prał. Stanisława Krzywińskiego, archi­die­cez­jal­nego duszpasterza głuchoniemych [obsługuje rejon jarosławski i przemyski]; ks. Artura Jańca [rejon łańcucki]; ks. Jana Franków [rejon krośnieński] oraz ks. Ra­fała Śliwę [rejon Sanok]. W uroczystości wzięli udział aktualni i byli wy­cho­wan­kowie i pedagodzy oraz zaproszeni goście: p. Dariusz Iwaneczko, Wice­wo­je­woda Podkarpacki i p. Robert Choma, Prezydent Przemyśla.

Dzisiaj wieczorem rozpoczyna się dwudniowe spotkanie formacyjne Księży Neo­prez­biterów w Starej Wsi, w tzw. „Willi”. Spotkaniu będzie prze­wod­niczył – jak każdego miesiąca – ks. bp Adam Szal.

18 maja

Ks. bp Adam Szal rozpoczął wizytację kanoniczną kolejnego dekanatu – do­ma­radz­kiego. W Domaradzu, Ksiądz Biskup przebywał od rana realizując ustalone punkty programu wizytacyjnego. Podczas Mszy świętej z okolicznościowym ka­za­niem, którą odprawił o godz. 17.00, udzielił sakramentu Bierzmowania 55 gim­naz­jalistom.

Ks. bp Marian Rojek wizytował parafię pw. Wniebowzięcia NMPStarej Wsi.

17 maja

Ks. bp Marian Rojek kontynuuje wizytację dekanatu Brzozów.

W parafii Zarzecze k. Jarosławia, podczas Mszy świętej z kazaniem od­pra­wio­nej o godz. 18.00, ks. bp Adam Szal udzielił sakramentu Bierzmowania 118 oso­bom z Zarzecza, Cieszacina, Pełnatycz, Siennowa i Żurawiczek.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu