Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości13 lutego

W domu Biskupim w Przemyślu odbyła się po południu o godz. 14.00 wiosenna Narada Wydziału Duszpasterskiego. Blisko pięćdziesięcioosobowej grupie duszpasterzy przewodniczył Metropolita Przemyski, ks. abp Józef Michalik. Obecni byli również Księża Biskupi pomocniczy: ks. bp Adam Szalks. bp Marian Rojek. Po krótkiej modlitwie, wprowadzeniu Księdza Arcybiskupa i od­czy­taniu protokołu z jesiennego posiedzenia, poszczególni referenci składali krótkie sprawozdanie z realizacji programu duszpasterskiego w roku ubiegłym: «Eucharystia źródłem życia». Druga część spotkania poświęcona była spre­cy­zo­waniu poszczególnych działań w tegorocznym programie. Na koniec ks. prał. Wacław Partyka przedstawił liczebny stan Archidiecezji na koniec roku 2005, zestawiony na podstawie zebranych kwestionariuszy. Zauważono z niepokojem, że z roku na rok spada ilość ochrzczonych a wzrasta liczba zgonów. Róż­nica między ilością ochrzczonych a zmarłych wynosi zaledwie +368 osób. W 15 dekanatach (na 41) zanotowano przyrost ujemny. Ponadto blisko 50 tysięcy diecezjan (dokładnie 49 323) przebywa poza miejscem swojego zamieszkania, pracując zarobkowo za granicą. W niektórych przypadkach jest to pobyt se­zo­nowy (kilkumiesięczny), a w niektórych   nawet kilkuletni.

12 lutego

VI niedziela zwykła
Ks. bp Marian Rojek gościł w Rzeszowie. Przed południem prze­wod­niczył Eucharystii w kościele pw. Matki Bożej Ró­żań­cowej i wygłosił homilię.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu