Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości21 stycznia

W Domu Katolickim «ROMA» w Przemyślu o godz. 10.00 odbyło się spot­kanie dusz­pas­terzy pielgrzymkowych. Pod przewodnictwem ks. prał. Ka­zi­mierza Bełcha, zgromadzili się księża przewodnicy grup Przemyskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Głównym tematem spotkania było ustalenie pro­gramu i przygotowanie materiałów na tegoroczną pielgrzymkę, której hasłem przewodnim są słowa Ślu­bo­wań Jasnogórskich: „Królowo Polski, przy­rzekamy!”. W spotkaniu u­czest­niczył ks. bp Adam Szal, który na koniec udzielił zebranym pasterskiego bło­go­sła­wieństwa.

Ks. abp Józef Michalik przebywał po południu w Łubnie k. Dynowa. O go­dzi­nie 16.00 odprawił Mszę świętą z okolicznościową homilią i udzielił Sakramentu Bierz­mo­wania miejscowej młodzieży.

20 stycznia

W Przemyślu odbyło się oficjalne otwarcie pierwszego odcinka wyciągu i stoku naraciarskiego. O godz. 11.00 dokonano przecięcia wstęgi, a ks. abp Józef Michalik pobłogosławił i pokropił wodą święconą oddawaną dzisiaj do użytku społeczeństwa inwestycję. Na temat stoku i wyciągu w Przemyślu można więcej przeczytać na oficjalnej stronie Miasta.

19 stycznia

Wspomnienie św. Józefa Sebastiana, biskupa przemyskiego
W jego rodzinnej Korczynie, w Sanktuarium św. Józefa Sebastiana, odbyła się uroczystość odpustowa. Przy licznym udziele wiernych, o godz. 11.00 została od­pra­wiona uroczysta suma, której przewodniczył ks. bp Adam Szal. Homilię wygłosił ks. prał. Zbigniew Suchy. W uroczystości wzięło udział miejscowe gimnazjum [nauczyciele i uczniowie], które przygotowuje się do przyjęcia Świę­tego Rodaka za swojego patrona.

W archikatedrze Przemyskiej uroczystej Mszy świętej ku czci św. Józefa Sebastiana przewodniczył ks. abp Józef Michalik. Wzięli w niej udział ks. bp Nominat Marian Rojek, ks. inf. Stanisław Zygarowicz, Księża Kanonicy Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej, Księża Przełożeni i Wykładowcy Seminarium Duchownego i inni kapłani Miasta Przemyśla. Ks. prał. Zbigniew Suchy w wygłoszonej homilii mówił o „realizmie świętości dzisiejszego patrona”. Obecny był również ks. bp Adam Szal. Na koniec liturgii zgromadzeni wierni uczcili relikwie św. Józefa Sebastiana.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Przemyślu na Bakoń­czy­cach odbył się „opłatek uczelniany”. O godzinie 18.00 zgromadzeni zaśpiewali kolędę i wysłuchali fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa. Następnie Pan Rektor prof. dr hab. Jan Draus powitał gości i złożył świąteczne życzenia. Kolejno życzenia składali p. Wiesław Jurkiewicz Wi­ce­pre­zy­dent Miasta Przemyśla i p. Ewa Draus Wojewoda Podkarpacki. Po tych przemówieniach, ks. prał. Wacław Partyka, wikariusz generalny, pobłogosławił opłatki i złożył życzenia zebranym. Nawiązując do zmarłego dzisiaj kapłana – poety, ks. Jana Twardowskiego, życzył abyśmy zdążyli nieść miłość do ludzi, bo „... tak szybko odchodzą”. Studenci przygotowali krótki montaż poetycki nawiązujący do wigilijnej atmosfery spotkania. Oprócz przedstawicieli władz państwowych i sa­mo­rzą­dowych, w uroczystości wzięli ponadto udział profesorowie, duszpasterz akademicki ks. prał. Tadeusz Biały, studenci i pracownicy administracyjni. Przy melodii kolęd w wykonaniu kwartetu smyczkowego składano sobie wzajemne życzenia i łamano się opłatkiem.

Trwa Oktawa Modlitw o Jedność Chrześcijan. Z tej okazji, ks. prał. Stanisław Janusz Archidiecezjalny Duszpasterz Ekumeniczny przygotował refleksję, która może stanowić materiał do homilii na najbliższą niedzielę.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu