Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości21 grudnia

W kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu o godz. 6.30 została odprawiona koncelebrowana Msza święta pod przewodnictwem ks. bpa Adama Szala. Zgromadzeni modlili się w intencji Solenizantów: ks. bpa Adamaks. Dariusza Dziadosza.

O godzinie 12.00 w sali portretowej Domu Biskupiego, pod przewodnictwem Me­tro­polity Przemyskiego, odbyło się nadzwyczajne spotkanie kapituł, wy­cho­waw­ców seminaryjnych, pracowników Kurii oraz zaproszonych gości: Prezydenta Miasta i dziennikarzy, podczas którego został podany do wiadomości komunikat o nominacji ks. prał. dra Mariana Rojka na biskupa pomocniczego. Nowy biskup otrzymał stolicę tytularną w Tisedi oraz przyjął zawołanie: EUCHA­RIS­TIA PANIS VITAE [Eucharystia Chlebem Życia].

Święcenia biskupie odbędą się 2 lutego 2006 roku w Archikatedrze Przemyskiej o godzinie 10.30.

Obok znajduje się kilka zdjęć z tego spotkania.
Ks. abp Józef Michalik wystosował do diecezjan specjalny komunikat
o nominacji nowego biskupa.

Podczas spotkania imieninowego ks. bpa Adama Szala w Przemyskiej Kapitule Me­tro­po­litalnej odbyła się promocja nowej książki Solenizanta, pt. „Du­cho­wień­stwo diecezji przemyskiej o. ł. w latach 1918-1939”.

O godz. 17.00 odbył się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Prze­myślu wieczór opłatkowy. Księża diakoni odegrali jednoaktówkę w reżyseri ks. prał. Zbigniewa Suchego, przygotowaną na podstawie książki Gustawa Mor­cinka „Judasz z Monte Siccuro”. Po spektaklu nastąpiły wzajemne życzenia i łamanie się opłatkiem, a potem tradycyjna wieczerza wigilijna, połączona ze śpiewem kolęd. Gośćmi uroczystości byli: Ksiądz Arcybiskup Metropolita, Biskup Adam Szal, przedstawiciele Kapituł. wykładowcy WSD oraz pracownicy świeccy tej Uczelni.
Jutro rano klerycy wyjeżdzają do rodzinnych oparafii na ferie zimowe.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu