Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości19 października

O godz. 16.00 ks. bp Adam Szal odprawił dziękczynną Mszę świętą z homilią w kościele parafialnym w Wyszatycach z okazji zakończenia prac kon­ser­wa­tor­skich przy nastawie ołtarza. Poświęcił również nową ka­plicę cmen­tarną.

18 października

Ks. bp Adam Szal zakończył przed południem wizytację deka­natu sie­niaw­skiego. Rano odwiedził kościół filialny w Leżachowie, gdzie spra­wował Naj­święt­szą Eucharystię. W kościele dojazdowym w Piganach uczestniczył w Nabo­żeń­stwie Różańcowym.

W Woli Małej k. Łańcuta obchodzono uroczyście I rocznicę śmierci tam­tejszego Rodaka, ks. bpa Stefana Moskwy. Uroczystej Mszy świętej o godz. 16.00 przewodniczył Metropolita Przemyski, ks. abp Józef Michalik. Współ­konce­lebrowali: ks. bp Adam Szal, ks. inf. Stanisław Zygarowicz oraz przybyli kapłani. Dla upamiętnienia śp. Księdza Biskupa Stefana została odsłonięta pamiątkowa tablica. Z okazji rocznicy śmierci został wydany pod red. ks. Mariana Bocho, zbiór kazań ks. bpa Stefana Moskwy wygłoszonych podczas nawiedzenia Obrazu Matki Bożej w naszej Archidiecezji.
Książka jest do nabycia w Archidiecezjalnej Księgarni «ROMA» lub w Centrum CARITAS w  Przemyślu.

17 października

W Tuczempach odbył się pogrzeb ks. Igna­cego Gerlacha. O godzinie 15.00 ks. abp Józef Michalik przewodniczył koncelebrowanej Mszy świętej żałobnej, a ks. prał. Aleksander Zając wyglosił homilię pogrzebową.

Ks. bp Adam Szal wizytował dziś parafię Sienawa Jarosławska. O godz. 17.00 odprawił Mszę świętą z kazaniem, udzielił sakramentu Bierzmowania mło­dzieży gimnazjalnej oraz spotkał sie z grupami apostolskimi. Było to zarazem zakończenie wizytacji kanonicznej w tym dekanacie.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu