Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości



20 września

Ks. bp Adam Szal wizytuje dekanat rymanowski. O godz. 17.00 w kościele parafialnym w Iwoniczu Zdroju odprawił Mszę świętą i udzielił Sakramentu Bierzmowania miejscowej młodzieży oraz spotkał się z grupami apostolskimi.

W Krakowie na Wawelu, o godz. 16.00 odbyła się uroczysta Msza święta pod przewodnictwem i z homilią ks. abpa Stanisława Dziwisza, z okazji 110 rocznicy pogrzebu bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Zebrani modlili się o rychłą kanonizację Błogosławionego Arcybiskupa.
Naszą archidiecezję reprezentowali: ks. inf. Stanisław Zygarowicz, ks. Stanisław Jamrozek oraz Siostry Rodziny Maryi pracujące w seminarium przemyskim. W blisko stuosobowej koncelebrze uczestniczyli głównie kapłani z parafii, gdzie posługują "Marianki".

19 września

Ks. bp Adam Szal rozpoczął dzisiaj wizytację kanoniczną dekanatu Ry­manow­skiego. Wieczorem odprawił Mszę świętą w parafii pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu, wygłosił okolicznościową homilię oraz udzielił sakramentu Bierz­mo­wania. Stało się już tradycją, że po Mszy świętej spotkał się z parafialnymi gru­pami apostolskimi.

Ks. abp Józef Michalik przebywa w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

18 września

XXV niedziela zwykła.

Od wczoraj trwa na Jasnej Górze XXIII Pielgrzymka Ludzi Pracy. O godz. 11.00, uroczystej Mszy świętej koncelebrowanej na Jasnogórskim Szczycie prze­wod­niczył Henryk kard. Gulbi­nowicz, emery­to­wany Metro­polita Wro­cławski, a homilię wygłosił Prze­wodni­czący Kon­ferencji Epis­kopatu Polski ks. abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski.

W kościele parafialnym w Korczynie o godz. 11.00, ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą z kazaniem z okazji setnej rocznicy poświęcenia Domu Sióstr Służebnic Serca Jezusowego. 8 września 1905 roku, Biskup Przemyski św. Józef Sebastian poświęcil ten dom przeznaczając go w części na szpitalik dla ubogich (jedno piętro), w części na szkołę gospodarczą dla dziewcząt, a w części na mieszkania dla Sióstr Sercanek.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu