Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości9 czerwca

Podkarpacie świętowało VIII rocznicę pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II na Ziemi Kroś­nień­skiej. [9 czerwca 1997 roku, Ojciec Święty na­wiedził Duklę, a nas­tępnego dnia - 10 czerwca - na lotnisku w Krośnie kanonizował Syna tej ziemi, Jana z Dukli, kapłana].

Z inicjatywy PWSZ w Krośnie, Urzędu Miasta oraz Archiprezbiteratu Krośnieńskiego zorgani­zo­wano jednodniowe Sympozjum naukowe w sali Krośnieńskiego Domu Kultury. Spotkanie roz­poczęło się o godzinie 14.00. O godz. 14.00 rozpoczęła się sesja poświęcona Pa­pie­żowi Janowi Pawłowi II. Zostały wygłoszone następujące odczyty:

 1. Ojciec Święty Jan Paweł II na Podkarpaciu
        - ks. prał. Kazimierz Kaczor

 2. "Pozwólcie się prowadzić…", Jan Paweł II mówi o swoim życiu
        - dr Justyna Kiljańczyk-Zięba (UJ)

 3. Patriotyczne postawy Jana Pawła II
        - ks. dr Waldemar Janiga

 4. Jan Paweł II we wspomnieniach swego profesora Stefana Świeżawskiego
        - dr Agnieszka Blandzi (UW)

 5. Bracia "trudnego przełomu"
        - mgr Stanisław Dziedzic (UJ)

Wieczorem zaś, o godz. 18.00 w kościele pw. św. Piotra i Jana z Dukli,   ks. bp Adam Szal prze­wodniczył koncelebrowanej Mszy świętej i wygłosił Słowo Boże.
Po jej zakończeniu odbył się koncert krośnieńskiego chóru i zespołów muzycznych biorących udział w Uro­czystości oraz modlitwa o rychłą beatyfikację Jana Pawła II, papieża. Ze względu na niekorzystną pogodę nie odbyła się planowana procesja pod Krzyż Papieski. Część uczestników indywidualnie udała się na modlitwie pod Krzyż i Papieski pomnik.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu