Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości17 kwietnia

Ks. Abp Józef Michalik kontynuował przed południem wizytację Dekanatu Jarosław III.

Po południu, Ksiądz Arcybiskup Metropolita przewodniczył uroczystościom pogrzebowym ks. prał. Józefa Dudka w Tarnawce. Homilię żałobną podczas eksporty wygłosił kolega kursowy Zmarłego, ks. prał. Stanisław Bartmiński.

16 kwietnia

Odbyły się Wiosenne Kongregacje Kapłanów Archidiecezji Przemyskiej - w piątek po południu w Sanoku (par. Chrystusa Króla), a w sobotę przed południem - w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Na program złożyły się: Nabożeństwo adoracyjne z tekstami Jana Pawła II, któremu przewodniczył ks. prał. Wacław Partyka; konferencja na temat:Kapłan - Szafarz i Sługa Eucharystii, którą wygłosił ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik z KUL; wystąpienie Księdza Arcybiskupa, który przedstawił sytuację duszpasterską Kościoła oraz komunikaty duszpasterskie.

***

W kaplicy Domu Księży Emerytów, o godz. 10.00 została odprawiona Msza święta pogrzebowa za zmarłego ks. Antoniego Zawiszę, emeryta w Korczynie. Następnie Ciało Zmarłego przewieziono na cmentarz komunalny w Jarosławiu, gdzie je pochowano o godz. 15.00.
Wieczne odpoczywanie, racz mu dać Panie!

14 kwietnia

W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu odbyło się Sympozjum Szkolnych Kół CARITAS. W Kaplicy seminaryjnej o godz. 9.30, została odprawiona Msza święta koncelebrowana, której przewodniczył ks. abp. Józef Michalik, Metropolita Przemyski. Po Mszy świętej uczestnicy zgromadzili się w auli Instytutu Teologicznego, by wysłuchać referatów.

8 kwietnia

Dzień pogrzebu Ojca Świętego Jana Pawła II.
Cały kraj spowiła głęboka cisza.... Wyludnione ulice miast, zamknięte sklepy i urzędy. Mieszkańcy zgromadzeni przed telewizorami lub na placach przy telebimach, aby uczestniczyć w papieskim po­grze­bie. Nas­trój dos­tojnej powagi i modli­tew­nego sku­pienia towa­rzyszy wszys­tkim, którzy żegnają Jana Pawła II.

Trwajmy w tym nastroju, wpro­wadz­ając w życie nau­czanie Ojca Świę­tego, a On - jak wie­rzymy - będzie czu­wał nad nami z Domu Ojca.

W pogrzebie Ojca Świętego Jana Pawła II w Watykanie wzięli udział abp Józef Michalik i bp Adam Szal. Oblicza się, że na uroczystości pogrzebowe do Rzymu, wyjechało z Podkarpacia kilka tysięcy wiernych, w tym m. in. ponad 100 osobowa grupa pielgrzymów z Przemyśla i okolic, którą zorganizował ks. Adam Wąsik, dyrektor Archidiecezjalnego Centrum Formacji Ruchu Światło-Życie w Przemyślu.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu