Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości5 lutego

Dzisiaj w Kielcach odbywa się konsekracja nowomianowanego biskupa pomocniczego Kazi­mierza Gurdy. Naszą Archi­diecezję reprezentuje ks. bp Adam Szal.

***

W parafii Wujskie, a potem w Zaczerniu k. Rzeszowa odbył się pogrzeb ks. Franciszka Surowca. Mszy świętej po­grze­bowej prze­wodniczył ks. inf. Stanisław Zygarowicz.

***

W Archikatedrze Przemyskiej o godz. 12.00 została odprawiona Msza święta pogrzebowa za duszę śp. s. Assumpty, sercanki. Mszy świętej prze­wod­niczył Arcy­biskup Metro­polita Prze­myski, a homilię wy­głosił ks. prał. Bronisław Żołnierczyk.

4 lutego

Dzisiaj odbyła się exporta śp. ks. Franciszka Surowca. Mszy świętej w parafii Wujskie przewodniczył ks. bp Adam Szal.

***

Po południu odbyła się Wiosenna Narada Wydziału Dusz­pas­terskiego Kurii Metro­poli­talnej, której prze­wod­niczył ks. abp Józef Michalik, Metro­polita Przemyski. Tematem obrad, był przy­goto­wywany na wrzesień 2005 roku, III Archi­die­cezjalny Kon­gres Eucha­rystyczny.

***

Wieczorem w Leżajsku, odbyło się kolejne posie­dzenie księży odpo­wiedzialnych za przy­goto­wanie tego­rocz­nego Dnia Młodych. Spotkaniu prze­wod­niczył Dusz­pasterz Młodzieży, ks. prał. Tadeusz Biały. Po szczegóły zapra­szamy na stronę internetową Spot­kania:www.mlodzi. przemysl.opoka.org.pl

3 lutego

Kapituła Metropolitalna zebrała się dzisiaj na dorocznym zebraniu statutowym. Nowo­miano­wany Prepozyt - ks. bp Adam Szal prze­wodniczył spotkaniu, podczas którego wybrano nowego sekre­tarza - został nim ks. prał. Mieczysław Rusin. Wysłuchano również spra­woz­dania finan­sowego za rok ubiegły, które przed­stawił Ekonom Kapituły, ks. prał. Stanisław Krzy­wiński. Spra­woz­danie uzyskało aprobatę zgro­ma­dzonych. Został również przyjęty program prac i pre­li­manarz wydatków na rok bieżący. Gościem zebrania był ks. abp Józef Michalik, Metro­polita Przemyski.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu