Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości24 października

Liturgiczne wspomnienie
bł. Jana Wojciecha Balickiego, kapłana.

Wieczorem o godz. 18.00 w Archikatedrze Przemyskiej została odprawiona Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Adama Szala. W Eucharystii współkoncelebrowali: ks. bp Marian Rojek oraz ka­no­nicy Kapituły Metropolitalnej, Przełożeni WSD oraz pro­bosz­czowie Przemyśla. Okolicznościową homilię wygłosił ks. prał. Stanisław Jamrozek, ojciec duchowny alumnów. Po Mszy świętej od­mó­wio­no modlitwę o kanonizację bł. Jana Wojciecha, kapłana oraz uczczono jego relikwie przez ucałowanie.

23 października

22października br. w parafii pw. św. Stanisława bpaHumniskach odbyło się spotkanie formacyjne dla członków Akcji Katolickiej dekanatu grabownickiego i jaćmierskiego. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił proboszcz – ks. Julian Tarnawski – asystent parafialnego oddziału AK. Podczas homilii Ksiądz Asystent mówił o ważnej roli członków Akcji Katolickiej w życiu Kościoła, nieustannie nawiązując do słów „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”.
Po Eucharystii członkowie AK wraz z parafianami w modlitwie różańcowej polecali szczególnie Stowarzyszenie, a także w rozpoczynającym się Tygodniu Misyjnym wszystkich misjonarzy.
Po nabożeństwie młodzież miejscowego gimanzjum pod kierownictwem polonistki p. A. Dydek w sztuce „Wyszedł siać” ukazali istotę „Przypowieści o siewcy”, wartość ziarna, które przynosi plony. W nawiązaniu do przedstawionej sztuki odbyła się prezentacja grup istniejących w parafii, które jako to ziarno rzucone na glebę żyzną poprzez swoją działalność przynoszą owoc obfity.
Świadectwo swojego powołania przedstawiła siostra ze zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP ze Starej Wsi. Uwieńczeniem spotkania był referat wygłoszony przez prezesa parafialnego oddziału AK w Humniskach – p. Małgorzatę Kiełbasa, która w swoim wystąpieniu przedsatwiła charyzmat AK oraz przypomniała słowa Jana Pawła II skierowane do zrzeszonych w tym Stowarzyszeniu. Uczestnicy umocnieni słowem Bożym i modlitwą, powrócili do swoich parafii, by tam ziarno zasiane w ich serca wydawawło owoc. [Nadesłała p. Agnieszka Wacek z Humnisk].

Zapraszamy do zainteresowania się nowymi ogłoszeniami oraz komunikatem WNK.

22 października

Ks. abp Józef Michalik wylatuje dzisiaj na kilka dni do Rzymu, gdzie weźmie udział w posiedzeniu Kongregacji ds Biskupów.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu