Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości27 lipca

Drugi turnus Rekolekcji Wakacyjnych Ruchu Światło-Życie powoli dobiega końca. Dzisiaj w Bliznem odbywał się Dzień Wspólnoty oaz tamtej okolicy. Z tej okazji o godz. 11.30 ks. bp Adam Szal przewodniczył koncelebrowanej Mszy świętej i wygłosił okolicznościową homilię.

Kalwaria Pacławska.
Kolejny dzień Jubileuszowego Franciszkańskiego Spotkania Młodych, któ­rego tematem jest: „POSZUKUJEMY DOBREGO PRZEWODNIKA”

Słowo dnia:
Po dwóch dniach [Jezus] wyszedł stamtąd do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwier­dził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A w Kafarnaum miesz­kał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna: był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do niego: «Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie». Powiedział do Niego urzędnik królewski: «Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko». Rzekł do niego Jezus: «Idź, syn twój żyje». Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i szedł z powrotem. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu: «Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka». Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego: «Syn twój żyje». I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. [J 4,43-54]

Szczegółowy program znajduje się na oficjalnej stronie Spotkania.

26 lipca

W Kalwarii Pacławskiej rozpoczęło się
Jubileuszowe 20. Franciszkańskie
Spotkanie Młodych


Temat dnia:
„Jezus zaprasza – wyruszamy w drogę”
Po szczegóły odsyłamy na stronę Spotkania.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu