Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości22 grudnia

Dzisiaj dzień składania świą­tecz­nych życzeń. O godzinie 10.00 ks. abp Józef Michalik spotkał się z przedstawicielkami Zgromadzeń Żeńskiech pracujących na terenie naszej Archidiecezji na wspólnych życzeniach świątecznych.

O godzinie 11.00 w Domu Biskupim zgromadzili się księża dziekani naszej ar­chi­die­cezji, kanonicy kapituł – metropolitalnej i  kapituł kolegiackich, wy­cho­wawcy se­mi­naryjni, księża studenci oraz pracownicy Kurii na uroczystość opłatkową. Po odśpiewaniu kolędy ks. prał. Wacław Partyka odczytał fragment Prologu Ewan­gelii według św. Jana, a następnie ks. bp. Adam Szal w imieniu zgro­ma­dzo­nych złożył Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi życzenia świą­teczne. Po wystąpieniu Księdza Biskupa, życzenia wszystkim złożył również Metropolita Przemyski, a potem nastąpiły życzenia indywidualne połączone z dzieleniem się poświęconym opłatkiem.

O 16.00 w kościele pw. św. Antoniego w Przemyślu [Reformaci] rozpoczęła się Msza święta pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika, w której udział wzięli ubodzy Przemyśla – wszyscy korzystający z pomocy Caritas lub innych instytucji dobroczynnych. Po Mszy świętej uczestnicy spotkali się w hali spor­towej, gdzie przygotowano posiłek wigilijny dla ok. 700 osób. Metropolita Prze­myski, Prezydent Miasta oraz inni zaproszeni goście połamali się opłatkiem ze zgromadzonymi i składali sobie świąteczne życzenia.

O godz. 19.30 na spotkaniu opłatkowym z udziałem ks. bpa Adama Szala zgro­ma­dzili u Księży Salezjanów duszpasterze dekanatu Prze­myśl II, którego dziekanem jest ks. Marian Koźma. Zgromadzeni kapłani składali sobie życzenia i dzielili się opłatkiem.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu