Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości25 października

Ks. abp Józef Michalik wznowił wizytację dekanatu dukielskiego. O godz. 16.00 od­pra­wił Mszę świętą z okolicznościowym kazaniem w parafii Trzciana - Za­wadka. Po Mszy świętej spotkał się z wiernymi zaangażowanymi w grupach dusz­pas­terskich. Aktualnym proboszczem parafii jest o. Dobromił Godzik OFM.

Przed południem o godz. 10.00 w kościele parafialnym w Markowej ks. bp Ma­rian Rojek odprawił Mszę świętą i wy­gło­sił homilię do dzieci, młodzieży i nau­czycieli miejscowych szkół.

O godz. 17.00 Ksiądz Biskup rozpoczął wizytację w parafii pw. Nawiedzenia NMPTarnawce k. Husowa. Odprawił Mszę świętą z kazaniem. Po Mszy świę­tej spot­kał się z grupami działającymi w parafii.

24 października

Przed południem ks. bp Marian Rojek kontynuował wizytację kanoniczną w Albigowej. O godz. 10.00 w kościele parafialnym odprawił Mszę świętą i wy­gło­sił homilię do zgromadzonych: dzieci, młodzieży i nauczycieli ze szkoły pod­sta­wo­wej i gimanzjum.

Wieczorem o godz. 17.00 Ksiądz Biskup rozpoczął wizytację w kolejnej parafii: pw. św. DorotyMarkowej – przewodniczył Mszy świętej koncelebrowanej, w czasie której udzielał Bierzmowania. Po Mszy świętej w kościele odbyło się spot­ka­nie z grupami działającymi w parafii.

Dzisiaj wypada wspomnienie liturgiczne bł. Jana Wojciecha Balickiego. Uro­czystej Mszy świętej o godz. 18.00 w Archikatedrze Przemyskiej prze­wod­niczył i homilię wygłosił ks. abp Józef Michalik. Współkoncelebrowali Eucharystię: ks. bp Adam Szal, ks. inf. Stanisław Zygarowicz, kanonicy Kapituły Metropolitalnej, profesorowie i wychowawcy WSD oraz proboszczowie Miasta. W uroczystości udział wzięli alumni seminarium duchownego, siostry zakonne oraz mieszkańcy Przemyśla. Po Mszy świętej koncelebransi udali sie do relikwii Błogosławionego, gdzie Ksiądz Arcybiskup odmówił modlitwę o kanonizację. Na zakończenie uczestnicy ucałowali relikwie bł. Jana Wojciecha, kapłana.

W liturgiczne wspomnienie bł. ks. Jana Balickiego, jednego z Patronów naszej archidieczji, kapłani przemyscy studiujący i pracujący w Rzymie spotkali się w Papieskim Kolegium Polskim [Piazza Remuria 2a], by wspólnie dziękować Bogu za życie Błogosławionego oraz modlić się o jego rychłą kanonizację.
Miejsce dzisiejszego spotkania, Kolegium Polskie, jest bardzo symboliczne, gdyż w domu tym mieszkał bł. Jan podczas swoich rzymskich studiów. Naj­waż­niej­szym punktem spotkania była uroczysta Msza święta, której przewodniczył Kanclerz naszej Kurii, ks. Bartosz Rajnowski, który w tych dniach pielgrzymuje po Wiecznym Mieście. Ksiądz Kanclerz wygłosił również kazanie, w którym za­chęcał zgromadzonych do naśladowania życia i cnót, zwłaszcza pokory, bł. ks. Jana.
Na zakończenie Mszy świętej odmówiono specjalną modlitwę o kanonizację ks. Jana. Radosnym przedłużeniem świętowania było spotkanie przy gościnnym stole studentów mieszkających w Kolegium.
[Relacja naszego korespondenta z Rzymu].

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu