Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości24 września

XXV niedziela zwykła
Ks. bp Adam Szal wizytuje parafie dekanatu Ustrzyki Dolne.
O godz. 9.00 rano celebrował Mszę święta w kościele filialnym w Łodynie [par. Brzegi Dolne]. Wizytacyjną sumę z kazaniem odprawił Ksiądz Biskup o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. MB RóżańcowejBrzegach Dolnych. Pod­czas Mszy świętej sakrament Bierzmowania przyjęło 19 parafian.

W Ruszelczycach [par. Krzywcza], ks. prał. Stanisław Czenczek, przed południem odprawił polową Mszę świetą z kazaniem dla uczestników obchodów 25-lecia powstania Czarnej Trzynastki Przemyskiej ZHR.

W Kraczkowej w dniu dzisiejszym koledzy i przy­ja­ciele zmar­łego ks. Jacka Ruszla obchodzili 3 rocz­nicę jego tra­gicz­nej śmierci. Więcej na stronie parafii Kraczkowa.

23 września

W Archikatedrze Przemyskiej odbyła się religijna część ochodów 25 lecia powstania Czarnej Trzynastki Przemyskiej Związku Harcerstwa Rze­czy­pos­politej. O godz. 10.00 została odprawiona Msza święta, której przewodniczył ks. abp senior Ignacy Tokarczuk. On też wygłosił okolicznościową homilię. Po za­koń­czeniu Mszy świętej złożono kwiaty na grobach zmarłych harcerek i harcerzy oraz pod grobem Orląt Przemyskich. W uroczystości wziął udział dłu­go­letni duszpasterz przemyskich harcerzy, ks. prał. Stanisław Czenczek.
Więcej informacji można znaleźć na stronie harcerskiej.

Ustrzykach Górnych zakończył się Dzień Skupienia Księży Neoprezbiterów, któremu przewodniczył ks. bp Adam Szal.

Po południu, ks. bp Adam Szal rozpoczął wizytację dekanatu Ustrzyki Dolne. O godz. 15.00 odprawił Mszę świetą i wygłosił homilię w kościele do­jaz­dowym pw. Niepokalanego Poczęcia NMPStefkowej [parafia Olszanica]. Na­to­miast  godz. 17.00, Ksiądz Biskup odprawił Mszę świętą w kościele parafialnym pw. MB Pocieszenia Olszanicy. Sakrament Bierzmowania przyjęło 69 osób z miejscowej parafii.

22 września

Na Majdanku w Lublinie odbył się Modlitewny Dialog Duchowieństwa Polski i Ukrainy. Centralną postacią dnia był bł. ks. Emilian Kowcza, kapłan grec­ko­ka­tolicki, który oddał życie za pomaganie Żydom. Obchody rozpoczęły się o godz. 9.00 rano i potrwały do godz. 16.00. O godz. 11.00 odbyła się wspólna Pontyfikalna Boska Liturgia św. Jana Złotoustego z udziałem hierarchów z Polski i Ukrainy. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. bp Sofron Mudryj, bis­kup eparchii iwanofran­kowskiej na Ukrainie. Zapo­wia­dany zwierzchnik Ukraiń­skiego Koś­cioła Greckokatolickiego kard. Lubomyr Huzar nie mógł przybyć z powodu złego stanu zdrowia.
Naszego Księdza Arcybiskupa reprezentantowali: ks. inf. Stanisław Zygarowicz oraz ks. prał. Mieczysław Rusin, archiprezbiter przemyski.
Więcej na temat tej uroczystości można przeczytać tutaj

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu