Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości21 maja

VI Niedziela Wielkanocna
W Bliznem o godz. 11.00, ks. bp Adam Szal wyświęcił na Diakonów siedmiu alumnów naszego Seminarium.

Również ks. bp Marian Rojek udzialał diakonatu: najpierw przed południem o godz. 11.00 w parafii Gniewczyna oraz po południu o godz. 15.00 w parafii Rączyna. Więcej szczegółów na ten temat ukaże się w poniedziałkowej relacji.

O godz. 18.00 ks. bp Adam Szal udzielił sakramentu Bierzmowania 142 osobom w parafii pw. św. Barbary Przeworsku [Bernardyni]. Sakrament ten przyjęli miejscowi parafianie oraz z Urzejowic, Wierzbnej i Żurawiczek.

20 maja

Biskup Polowy Wojska Polskiego ks. bp Tadeusz Płoski mianował ks. mjra Andrzeja Surowca z Jarosławia, swoim Delegatem do spraw Dusz­pas­ter­stwa wśród Kombatantów i Weteranów na Polskę Południowo-Wschodnią [z dniem 5 maja 2006 roku].

Przed południem, ks. bp Adam Szal przewodniczył spotkaniu formacyjnemu Księży Neoprezbiterów w Starej Wsi.

Wieczorem ks. bp Adam Szal kontynuował wizytację dekanatu domaradzkiego. W Bliznem o godz. 17.00 odprawił Mszę świętą, podczas której udzielił sa­kra­mentu Bierz­mo­wania, 65 osobom a następnie spotkał się z grupami apos­tol­skimi dzia­ła­ją­cymi w parafii.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu