Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości21 marca

Ks. bp Adam Szal gościł dzisiaj w parafii pw. św. Andrzeja ApostołaJa­wor­niku Polskim. O godz. 18.00 odprawił Mszę świętą z okoliczniościwą ho­milią i u­dzielił Sakramentu Bierzmowania 61 osobowej grupie miejscowej mło­dzieży oraz z Huciska Jawornickiego i Hadli Szklarskich.

Zmarł nagle brat ks. Franciszka Partyki, proboszcza parafii pw. św. Jad­wigi w Hurku. Pogrzeb odbędzie się w Łętowni [k. Leżajska, diec. san­do­mierska] w środę 22 marca 2006 roku. Msza święta za śp. Józefa, zostanie odprawiona o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. św. Ka­ta­rzyny w Łętowni. Początek kon­duktu o godz. 10.00 z domu Zmarłego.

20 marca

Rano o godz. 7.00, w kaplicy seminaryjnej została odprawiona Msza święta kon­ce­le­bro­wana pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika. Współ­kon­celebrowali Księża Biskupi pomocniczy: Adam Szal i Marian Rojek oraz wychowawcy i wykładowcy Instytutu Teologicznego w Przemyślu. Okazją do wspólnego świętowania było oddanie czci św. Józefowi, Oblu­bień­cowi Naj­święt­szej Maryi Panny oraz modlitwa w intencji dzisiejszych So­le­ni­zan­tów: Księdza Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego, ks. Józefa Bara – Oficjała Sądu Metropolitalnego i s. Józefy ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi, pra­cu­ją­cych w seminarium przemyskim.
Ad multos annos!

19 marca

III niedziela Wielkiego Postu.
Dzisiaj obchodzą swoje imieniy „Józefowie” i „Józefy”. Ze względu na nie­dzielę Wielkiego Postu, uroczystość liturgiczną św. Józefa Oblubieńca Naj­święt­szej Maryi Panny – obejdziemy jutro. Wszystkim Solenizantom, z ks. abpem Józefem Michalikiem na czele składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki Świętego Patrona na każdy dzień. 42 kapłanów naszej Archidiecezji nosi imię św. Józefa, chociaż dzień imienin obchodzą dzisiaj lub 1 maja.

18 marca

W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu odbyła się wiosenna Kon­gre­gacja Księży Dziekanów. Statutowe posiedzenie poprzedziły życzenia imieninowe dla Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika. O godz. 10.00 w re­fek­tarzu seminaryjnym, oprócz księży Dziekanów, zgromadzili się Ka­no­nicy Kapituł, Wychowawcy i Wykładowcy seminaryjni, pracownicy Kurii Me­tro­po­litalnej, proboszczowie Miasta Przemyśla i inni kapłani. W imieniu zgro­ma­dzo­nych, życzenia Solenizantowi złożył ks. bp Adam Szal.

Po części oficjalnej, Księża Dziekani zgromadzili się w czytelni głównej bi­blio­teki seminaryjnej na swoje zebranie. Oprócz bieżących spraw duszpasterskich, jak planowane Spotkanie Młodych w Przeworsku oraz majowa pielgrzymka Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski, zgromadzeni zapoznali się ze spra­woz­daniami finansowymi niektórych agend diecezjalnych. Dzisiejsze zebranie, z przer­wą na obiad (12.45-13.30), trwało do godziny 14.00.

W dziale ogłoszeń pojawiły się plakaty zapraszające do Jarosławia na Świę­to­wanie Rocznicy odejścia do Domu Ojca, Papieża Jana Pawła II [parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski] oraz zaproszenie na specjalny koncert symfoniczny„Pasja wg św. Jana” Jana Sebastiana Bacha [kościół pw. Chrystusa Królaw Jarosławiu].

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu