Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości24 grudnia

Wigilia Bożego Narodzenia.
Dzisiejszej nocy przeżywać będziemy pamiątkę pierwszego przyjścia Pana na ziemię. Wszystkim internautom czytającym Stronę Duszpasterstwa składamy najserdeczniejsze życzenia.

Niech Nowonarodzony Chrystus obdarzy Was swoim bło­gos­ła­wień­stwem i umocni nadzieję. Niech Maryja Matka, która zrodziła Zbawiciela Źródło nadziei, nauczy nas przywracać nadzieję ubogim.

W prowadzonym przez Towarzystwo Świętego Brata Alberta schronisku dla bez­dom­nych przy ul. Foscha w Przemyślu, o 15.00 odbyła się wieczerza wigilijna dla jego mieszkańców, w której uczestniczył ks. abp Józef Michalik. Ksiądz Arcybiskup Metropolita połamał się opłatkiem ze zgromadzonymi i złożył im świąteczne życzenia.
Mieszkańcy Schroniska przygotowywali się do Świąt Bożego Narodzenia przez trzy­dniowe skupienie i wczorajszą spowiedź. Nauki rekolekcyjne glosił im ks. prał. Stanisław Czenczek. Troskę duszpasterską w schronisku spra­wuje ks. prał. Bronisław Żołnierczyk.

23 grudnia

W godzinie Miłosierdzia, o 15.00 w kościele pw. św. Antoniego w Przemyślu [Reformaci] rozpoczęła się Msza święta pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika, w której udział wzięli ubodzy Przemyśla – wszyscy korzystający z pomocy Caritas lub innych instytucji dobroczynnych. Homilię wygłosił dyrektor przemyskiej Caritas ks. prał. Marian Bocho. Po Mszy świętej dalsza część spotkania odbywała się w hali sportowej, gdzie przygotowano posiłek wigilijny dla ok. 700 osób. Metropolita Przemyski, Prezydent Miasta oraz inni zaproszeni goście połamali się opłatkiem ze zgromadzonymi i składali sobie świąteczne życzenia.

O godz. 19.30 na spotkaniu opłatkowym z Metropolitą Przemyskim zgro­ma­dzili w klasztorze Ojców Karmelitów Bosych, duszpasterze dekanatu Prze­myśl I, którego dziekanem jest ks. prał. Mieczysław Rusin. Zgromadzeni kapłani składali sobie życzenia i dzielili się opłatkiem.

22 grudnia

Dzisiejszy dzień przewidziany był w kalendarium wydarzeń na składanie świą­tecz­nych życzeń. O godzinie 11.00 w Domu Biskupów Przemyskich zgromadzili się księża dziekani naszej archidiecezji, kanonicy kapituł – metropolitalnej i  kapituł kolegiackich, wy­cho­wawcy seminaryjni, księża studenci oraz pracownicy Kurii na uroczystość opłatkową. Po odśpiewaniu kolędy ks. bp. Adam Szal w imieniu zgromadzonych złożył Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi życzenia świąteczne. Nawiązując do ostatnio odbytej wizyty „ad limina Apostolorum” oraz do wczorajszej nominacji biskupiej ks. dra Mariana Rojka zwracał uwagę na wielkie znaczenie Tajemnicy Bożego Wcielenia, które stało się źródłem nadziei dla człowieka. Wszystkim życzył Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Złożył również życzenia obecnym na spotkaniu władzom wojewódzkim: p. Ewie Draus, Wojewodzie Podkarpackiemu oraz obu Wicewojewodom: p. Robertowi Godkowip. Dariuszowi Iwaneczko.
Po wystąpieniu Księdza Biskupa, życzenia złożył Metropolita Przemyski, a nas­tępnie Pani Wojewoda. Potem nastąpiły życzenia indywidualne połączone z dzieleniem się poświęconym opłatkiem.

Trzecim punktem dzisiejszego spotkania były nowe nominacje księży dzie­ka­nów, członków Rady kapłańskiejKolegium Konsultorów na następną, pięcioletnią kadencję, licząc od 1 stycznia 2006 roku. Wszyscy dotychczasowi dziekani i radni otrzymali podziękowanie za pełnioną posługę. Większości z nich wręczono nominację na kolejne pięciolecie.

Informacja o zmianach zostanie zamieszczona w stosownych miejscach naszej witryny.

Po południu, o godzinie 15.30, przedstawiciele młodzieży zrzeszonej w różnych grupach działania wraz z Archidiecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży ks. prał. Tadeuszem Białym oraz młodzież korzystająca z pomocy w świetlicach Sto­wa­rzy­szenia Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży «Wzra­stanie» wraz z opiekunami, przyszli pokolędować i złożyć życzenia ks. abp. Józefowi Michallikowi. Metropolita Przemyski odwzajemnił życzenia i podzielił się opłatkiem ze zgromadzonymi.

O godzinie 17.00 w Łopuszcze Małej k. Kańczugi odbyło się spotkanie opłat­kowe w tamtejszym Domu Dziecka prowadzonym przez Fundację «Wzras­tanie». Gościem uroczystości był Metropolita Przemyski ks. abp Józef Michallik wraz ze swoim Księdzem Sekretarzem. Dzieci należące do wspólnoty Domu oraz ich opiekunowie składali Gościom życzenia i dzielili się opłatkiem.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu