Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości22 października

W Archikatedrze w Przemyślu odbyły się święcenia prez­biteratu Macieja Dżugana z Pakoszówki, których udzielił mu Metropolita Przemyski ks. abp Józef Michalik podczas uroczystej Mszy świętej koncelebrowanej przez księży Prze­ło­żo­nych Seminarium i tegorocznych Neoprezbiterów o godz. 10.00. Ks. Maciej Dżugan jest 37 Neoprezbiterem w bieżącym roku.

Święcenia kapłańskie Macieja wpisane zostały w program dorocznej Pielgrzymki Dzieła Pomocy Powołaniom im. bł. Jana Wojciecha Balickiego do grobu swego patrona w Archikatedrze. Ksiądz Arcybiskup Metropolita podziękował członkom Dzieła za modltewne towarzyszenie powołanym — nie tylko na etapie formacji do kapłaństwa, ale także potem w ich duszpasterskim posługiwaniu.
Po Mszy świętej Pielgrzymi zawierzyli siebie wstawiennictwu bł. Jana Wojciecha, przy Jego relikwiach, a następnie zgromadzili się w Wyższym Seminarium Du­chow­nym na dalszy ciąg pielgrzymkowego programu.

W parafii Humniska - Krzyżówka, podczas Mszy świętej odprawionej o godz. 17.00, ks. bp Adam Szal udzielił sakramentu Bierzmowania miejscowym gim­nazjalistom.

21 października

W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu trwają od tygodnia Jesienne rekolekcje, które prowadzi jezuita o. Józef Augustyn. Oprócz alum­nów WSD uczestniczy w nich również, przygotowujący się do święceń prez­biteratu, diakon Maciej Dżugan z Pakoszówki, który odbywał praktykę dusz­pas­terską w parafii Archikatedralnej, czekając na osiągnięcie wieku ka­nonicz­nego, wymaganego do przyjęcia święceń. Jutro przyjmie on sakrament Kapłaństwa.

W Domu Rekolekcyjnym w Maćkowicach k. Przemyśla odbywa się co­mie­sięczne spotkanie formacyjne dla księży Neoprezbiterów. Przewodniczy, jak zwykle, ks. bp Adam Szal. Dzisiaj wieczór uczestnicy wysłuchali wykładu ks. prał. Zbigniewa Suchego na temat "Służyć Słowu". Jutro Neoprezbiterzy wezmą udział w Archikatedrze w święceniach kapłańskich swojego kolegi kursowego dia­kona Macieja Dżugana.

20 października

W kościele rektorskim pw. Ducha ŚwiętegoJarosławiu gościł ks. abp Józef Michalik, który uroczyście poświęcił nowy marmurowy ołtarzambonkę. O godz. 17.00 pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity została odprawiona koncelebrowana Msza święta z obrzędem konsekracji. Został również pobłogosławiony zabytkowy obraz Ukrzyżowania, który po gruntownej kon­ser­wacji powrócił do nastawy głównego oltarza.

W parafii pw. św. Jana z Dukli w Przemyślu, o godz. 17.00 ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą z homilią, podczas której udzielił sakramentu Bierz­mowania 46 młodym parafianom. Już po raz piąty w historii tej nowej wspólnoty udzielany był ten Sakrament. Uroczystości odbywały się jeszcze w dolnej części budynku. Ksiądz Proboszcz ma jednak nadzieję, że w przyszłym roku podobne uro­czys­tości będą się odbywać już w górnej części budynku – w powiększonej kaplicy.
Obok do obejrzenia kilka zdjęć z tego wydarzenia wiary.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu