Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości23 września

We Wrocławiu trwa 333 Konferencja Episkopatu Polski. Po infor­ma­cje odsy­łamy do strony Episkopatu Polski.

Zmarł ks. Jan Pityński, proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Bardzie [diec. sandomierska].
Urodził się 6 września 1949 r. w Rudniku. Liceum Ogólnokształcące ukończył w 1967 r. w Ulanowie. Po odbyciu studiów seminaryjnych w Wyż­szym Se­mi­narium Du­chownym w Przemyślu dnia 7 czerwca 1981 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Ignacego Tokarczuka. Jako wikariusz pracował w Sanoku, pw. Chrystusa Króla (1981-1984), Grodzisku Dolnym (1984-1986), Przemyślu, pw. MB Królowej Polski (1986-1988), Stalowej Woli, pw. św. Floriana (1988-1991), Tarnobrzegu - Miechocinie (1991-1992), Opatowie, pw. św. Mar­cina (1992-1993), Majdanie Królewskim (1993-1997), Gorzycach (1997-2005). Od 1 września 2005 był proboszczem w Bardzie.

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w Bardzie, 24 września br. (sobota), o godz. 9.00. Nas­tęp­nie prze­wiezienie Ciała do Ulanowa i tam o godz. 13.00 Msza święta i odprowadzenie na cmentarz.

22 września

Dzisiaj we Wrocławiu rozpoczęła się 333 Sesja Plenarna Konferencji Epis­kopatu Polski. Biorą w niej udział również Księża Biskupi Przemyscy: Ks. abp Józef Michalik oraz ks. bp Adam Szal. Zebranie potrwa do soboty.
Podobnie jak w Fuldzie, również we Wrocławiu ma nastąpić podpisanie wspólnego oświadczenia biskupów Polskich i Niemieckich, upamietniającego list z 1965 roku – "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie".
Ponadto, z udziałem przedstawicieli delegacji Episkopatu Niemiec oraz delegacji greckokatolickich biskupów z Ukrainy, będą obchodzone jeszcze dwie rocznice: 75-lecia powstania Metropolii Wrocławskiej oraz 60-lecia zorganizowania struktur kościelnych na Dolnym Śląsku.
Więcej na stronie Episkopatu Polski.

21 września

Ks. abp Józef Michalik wraz z delegacją Polskich Biskupów uczestniczy w Ple­nar­nej Konferencji Episkopatu Niemiec w Fuldzie.
Zgodnie z tradycją jesienne obrady niemieckich biskupów mają miejsce przy gro­bie świętego Bonifacego, patrona Niemiec. Biskupi niemieccy i siedmiu de­le­ga­tów Konferencji Episkopatu Polski po uroczystej Mszy świętej w katedrze w Fuldzie podpiszą wspólne oświadczenie, które ma upamiętnić histo­rycz­ną wy­mianę listów obu epis­ko­patów sprzed 40 lat, która była wielkim kro­kiem na drodze po­jed­nania między Niemcami i Polakami.
Tekst oświadczenia jest dostępny na stronie Biura Prasowego KEP.

Ks. bp Adam Szal wizytuje dekanat rymanowski. Dzisiaj był gościem parafii Iwonicz Zdrój. Przed południem odwiedził kracjuszy i personel uzdrowiska "Excelsior" oraz odbył spotkanie w szkole z młodzieżą i gronem pedagogicznym.

Wieczorem w Jabłonicy Polskiej odprawił Mszę świętą oraz udzielił Sa­kra­mentu Bierz­mo­wania miejscowej młodzieży. Proboszczem parafii jest dzisiejszy solenizant – ks. Mateusz Homik.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu