Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości11 marca

W Brzeżawie, par. Lipa, odbył się pogrzeb śp. Stefana Sobolaka, ojca naszego Dyrektora Administracyjnego i Ekonoma - ks. Edwarda. Kondukt z domu żałoby poprowadził ks. bp Adam Szal, a koncelebrowanej Mszy świętej o godz. 11.30 przewodniczył ks. abp Józef Michalik. Współkoncelebrowali: ks. bp Adam, ks. inf. Stanisław Zygarowicz, przedstawiciele Kapituły Metropolitalnej, kapłani dekanatu birczańskiego oraz kursowi koledzy i przyjaciele ks. Edwarda. Homilię wygłosił były proboszcz Lipy, ks. Jan Woźniak. W pogrzebie wzięło tez udział kilkanaście Sióstr Zakonnych oraz liczna rzesza wiernych. Po Mszy świętej ciało zmarłego pogrzebano na cmentarzu w Brzeżawie.

10 marca

W Wyższym Seminarium Duchownym zakończyły się wielkopostne rekolekcje święte, którym przewodniczył ks. prof. Marek Dziewiecki z Radomia. O godz. 7.00 rano, w kaplicy seminaryjnej, ks. bp Adam Szal udzielił posługi lektoratu alumnom kursu trzeciego oraz posługi akolitatu, alumnom z czwartego kursu.

***

Po południu rozpoczęła się wizytacja naszego Seminarium przez Komisję Wydziałową Papieskiej Akademii Teologicznej z Krakowa. Komisja, której przewodniczy o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv., ma za zadanie sprawdzić bazę lokalową uczelni oraz spotkać się z wykładowcami i alumnami, przed podpisaniem dokumentu afiliacyjnego na dalsze lata.

***

Wieczorem odbyła się tradycyjna już młodzieżowa Droga Krzyżowa spod Archikatedry, pod Krzyż Zawierzenia na Zniesieniu. Mimo dużego śniegu i zimna, około tysięczna grupa młodzieży z przemyskich szkół, ze swoimi nauczycielami, katechetami i rodzicami, wzięła udział w tym wymownym nabożeństwie. Drogę Krzyżową rozpoczął Ksiądz Arcybiskup Metropolita, który powiedział, że chrześcijanin stąpa mocno po ziemi idąc drogą za Chrystusem. Nabożeństwo prowadził ks. bp Adam Szal, rozważania zaś czytali przedstawiciele poszczególnych szkół, a śpiew animowała schola alumnów WSD oraz Chór Gospel. Na zakończenie, ks. bp Adam, nawiązując do słów Ojca Świętego skierowanych do młodzieży, aby przybyli oddać pokłon Chrystusowi, powiedział, że w tym nabożeństwie czternaście razy oddawaliśmy Chrystusowi pokłon, naśladując Go w niesieniu Krzyża.

8-9 marca

Ksiądz Arcybiskup Metropolita oraz ks. bp Adam Szal uczestniczą w Sesji Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski, która obraduje w Warszawie.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu