Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości11 lutego

W całym katolickim świecie obchodzony był DZIEŃ CHOREGO. Ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą z homilią i udzieleniem Sakramentu Chorych pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Krośnie, gdzie obowiązki kapelana pełni ks. Jan Klich.

10 lutego

Dzisiaj ks. bp Adam Szal udzielał Sakramentu Bierzmowania młodzieży z III klas gimnazjalnych z parafii dekanatu Sanok II. Najpierw przed południem, w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku, a po południu - w parafii pw. św. Józefa Robotnika w Nowym Zagórzu.

7 lutego

Dzisiaj w auli Instytutu Teologicznego w Przemyślu odbyło się spotkanie dekanalnych dusz­pas­terzy mło­dzieży i moderatorów ruchów młodzieżowych oraz duszpasterzy aka­demickich. Zebraniu przewodniczył Archidiecezjalny Duszpasterz Młodzieży ks. prał. Tadeusz Biały, a gościem spot­kania był ks. bp Adam Szal. Zgro­madzeni omawiali bieżące problemy dusz­pasterstwa mło­dzie­żo­wego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przy­gotowanie tego­rocznego Dnia Młodych w Leżajsku.

***

Ks. abp Józef Michalik przebywa w Warszawie na Radzie Stałej KEP.

6 lutego

V Niedziela Zwykła w ciągu roku, rozpoczął się Tydzień modlitw o trzeźwość narodu, pod hasłem: Eucharystia źródłem trzeźwości.

W parafii Chałupki Dębniańskie, ks. bp Adam Szal podczas Mszy świętej odprawionej o godz. 10.30, udzielił Sakramentu Bierzmowania około pięć­dzie­się­cio­oso­bowej grupie mło­dzieży.

***

W parafii pw. św. Benedykta, Cyryla i Metodego w Prze­myślu [Kazanów] gościł ks. abp Józef Michalik, Metro­polita Przemyski. O godzinie 12.00 odprawił Mszę świętą, podczas której udzielił Sakramentu Bierzmowania 76 osobom. Po Mszy świętej odbyło się krótkie, Eucharystyczne nabożeństwo adoracyjne z aktem dziękczynienia za wykonane prace i z prośbą o bło­go­sła­wieństwo Boże dla nowo­bierz­mo­wanych. Po zakoń­czonych uro­czys­toś­ciach w koś­ciele odbyło się poświęcenie nowego domu para­fial­nego, w którym znajdują się po­miesz­czenia dla różnych spotkań grup parafialnych oraz miesz­kania dla dusz­pas­terzy.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu