Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości13 listopada

Zakończył się ROK PELCZAROWSKI, który był poświęcony dziękczynieniu za dar Świętego Józefa Sebastiana oraz poznawaniu Jego nauczania.
Pod hasłem "Rodzina szkołą umiłowania Ojczyzny" przebiegał Dzień Pelczarowski w Bazylice Grobu Pańskiego w Przeworsku. Uroczystości przewodniczył ks. bp Stanisław Stefanek z Łomży, który też wygłosił homilię do zgromadzonych. Zaapelował o większą wrażliwość na poszanowanie tradycji katolickich w naszych domach oraz zwrócił uwagę na największe zagrożenie, jakim jest ateizacja. W licznej koncelebrze (około osiemdziesięciu kapłanów) uczestniczyli również Biskupi Przemyscy: ks. abp Józef Michalik i ks. bp Adam Szal. W strojach chórowych zasiadała w stallach Przeworska Kapituła Kolegiacka.
Na godzinę przed rozpoczęciem Eucharystii rozpoczęło się nabożeństwo wprowadzające, które prowadził ks. Wacław Partyka, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego.
Podczas Uroczystości świętowano również Jubileusz Dziesięciolecia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, które przyjęło za swego Patrona św. Józefa Sebastiana. Został również poświęcony sztandar Stowarzyszenie, który na awersie zawiera Logo i napis "Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej", a na rewersie obraz św. Józefa Sebastiana i wezwanie "św. Józefie Sebastianie módl się za nami". Na temat Stowarzyszenia można się dowiedzieć więcej, tutaj.

12 listopada

W Miejskim Domu Kultury w Przeworsku odbyło się Sympozjum naukowe na temat: "Rodzina szkołą umiłowania Ojczyzny". Sympozjum zostało zorganizowane przez Parafię Farną i Władze Miasta, z okazji zakończenia ROKU PELCZAROWSKIEGO, które będzie miało miejsce w Kolegiacie Przeworskiej w dniu 13 listopada.
Podczas sesji referaty wygłosili: ks. dr Tadeusz Śliwa, O sytuacji społeczno-politycznej diecezji przemyskiej za czasów św. Józefa Sebastiana Pelczara; Redaktor NIEDZIELI p. mgr Czesław Ryszka - o potrzebie wychowywania do patriotyzmu w sytuacji obecnej; ks. bp dr Adam Szal - o postawie patriotycznej św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara.
Oprawę artystyczną sesji zapewnili przeworscy uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych oraz Liceum Ogólnokształcącego, którzy wystąpili z patriotycznym programem słowno-muzycznym. Dzieci z zespołu tanecznego "Jabłoneczka", w strojach z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej, odtańczyły poloneza .
Harcerze ZHR zaciągnęli wartę honorową przy usytuowanych na scenie relikwiach św. Józefa Sebastiana Pelczara.

***

W Domu Rekolekcyjnym w Przemyślu odbył się Ogólnopolski Zjazd Klubów Inteligencji Katolickiej, z udziałem ks. abpa Józefa Michalika, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. "Boimy się w Kościele naporu różnego rodzaju ideologii. Ale tak naprawdę Kościołowi nie grożą niebezpieczeństwa zewnętrzne. Największym zagrożeniem dla Kościoła jest zagrożenie wewnętrzne - brak jedności. Jeśli nie ma jedności, wzajemnego zrozumienia, jedności w nauczaniu wiary, słuszne są zgorszenia u niewierzących" - powiedział abp Józef Michalik do prezesów i członków KIK zebranych na dorocznej ogólnopolskiej konferencji. Metropolita przemyski wyraził uznanie dla pracy KIK, które działają w 80 miejscowościach w kraju. "Zrodzeni do życia dzięki inicjatywie Prymasa Tysiąclecia podjęliście się trudnego zadania formacji chrześcijańskiej świeckich, szczególnie przypominając o obowiązku dawania chrześcijańskiego świadectwa w miejscu pracy. Jesteście środowiskiem dialogu. Od waszej działalności zaczęła się tworzyć siatka polskiego laikatu, który jest skarbem żywego Kościoła. Działalność KIK była źródłem różnych inicjatyw. Szkołą dialogu, pracy formowania wiary. I dziś trzeba tworzyć małe komórki realizujące dzieło ewangelizacji".

***

Wieczorem w Domu Rekolekcyjnym w Jarosławiu, ks. bp Adam Szal spotkał się z Księżmi Neoprezbiterami i wygłosił dla nich konferencje ascetyczną.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu