Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości3 marca

W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu odbył się drugi etap (diecezjalny) XIV Olimpiady Teologii Katolickiej. Wzięło w nim udział 72 uczniów z 22 szkół ponadgimnazjalnych Archidiecezji Przemyskiej. Eliminacje diecezjalne rozpoczęły się liturgią Słowa w kaplicy Instytutu Teologicznego, której przewodniczył Ks. Bp. Adam Szal. Ks. Biskup gratulując młodym udziału w Olimpiadzie, wyraził przekonania, że pogłębianie wiedzy z zakresu teologii katolickiej przyczyniać się będzie do wzrostu ich jedności z Chrystusem i Kościołem. Tegoroczna Olim­piada odbywa się pod hasłem „Jan Paweł II – Apostoł jedności”. Stawia sobie za cel uczczenie 25-lecia pontyfikatu Papieża Polaka oraz ukazanie jego troski o jedność między narodami, kulturami, wyznawcami różnych religii a przede wszystkim między chrześcijanami. Uczestnicy Olimpiady wypełniali przygotowany test, za który maksymalnie można było uzyskać 72 punkty. Najlepszą okazała się uczennica czwartej klasy Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w SanokuKinga Rodkiewicz, która zdobyła 69 punktów. Na drugim miejscu uplasował się Marcin Stanisławski z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Leżajsku, a na trzecim Natalia Tenus z Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku. Wszyscy uczestnicy eliminacji diecezjalnych otrzymali upominki książkowe. Wymienione najlepsze trzy osoby zostały skierowane na finał ogólnopolski, który odbędzie się 26-28 marca br. w Elblągu. Najlepsi w finale ogólnopolskim (16 osób) otrzymają indeksy. I tak 10 laureatów - przyjęcie bez egzaminów wstępnych na teo­logię, filozofię, pedagogikę lub międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kilku laureatów - przyjęcie bez egzaminów wstępnych na Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego, oraz l laureat - przyjęcie bez egzaminów wstępnych na pedagogikę w Wyższej Szkole Filozoficzno- Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, (laureaci mogą korzystać ze swoich uprawnień tylko raz to jest w roku uzyskania świadectwa dojrzałości). Dla wszystkich uczestników finału ogólnopolskiego – przewidziano pamiątkowe dyplomy i upominki.

2 marca

W Korczynie, rodzinnej miejscowości Biskupa Pelczara, odbył się Finał IV Regionalnej Olim­piady Wiedzy o Wielkich Polakach – o św. Józefie Sebastianie. Ks. Abp Józef Michalik podczas Mszy św. przekonywał licznie zgromadzoną młodzież i dorosłych, że świętość jest dziś możliwa i konieczna, jeżeli chcemy wygrać życie. Finał Olimpiady odbył się w sali parafialnej. Wszystkich gości, wychowawców, młodzież, przedstawicieli lokalnych mediów a szczególnie finalistów (Jan Bąk – Zespół Szkół we Fredropolu,Anna Gazda – Gimnazjum w Miejscu Pias­towym, Magdalena Grzywacz i Joanna Wrona – Gimnazjum w Besku, Karolina Jakucka – Gimnazjum w Giedlarowej,Karol Janocha – Gimnazjum Katolickie w Krośnie, Paweł Kasjan – Gimnazjum nr 4 w Przemyślu, Kita Ewelina i Mariusz Wójcik – Gimnazjum nr 4 w Sanoku,Kurasz Paweł i Ślemp Mariusz – Gimnazjum w Hyżnym, Krzysztof Lipiński – Gimnazjum nr 2 w Sanoku, Joanna Majewska – Gimnazjum w Sarzynie, Pac Anna – Gimnazjum w Iwli, Podolec Joanna – Gimnazjum w Stubnie, Monika Potoczna – Gimnazjum w Makowisku, Paweł Such – Gimnazjum w Krościenku Wyżnym, Joanna Szybiak – Gimnazjum w Dubiecku, Karolina Tesznar – Zespół Szkół w Malinówce) przywitał ks. dr Tadeusz Kocór – dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Sam finał prowadził ks. Paweł Nowogórski (michalita). Specjalnie na potrzeby Olimpiady zastosowano specjalny program komputerowy co sprawiło, że wszyscy uczestnicy mogli z dużym zaangażowaniem śledzić przebieg rywalizacji. Młodzież wykazała się gruntowną znajomością życia, działalności, twórczości i duchowości św. Józefa Sebastiana. Wszyscy byli zbudowani wiedzą, erudycją i postawą fina­listów. Jeszcze raz można było się przekonać, że młodzież jest wspaniała, jeśli ma dobrych rodziców i wychowawców, którzy licząc się z prawdą o człowieku prowadzą młode pokolenie do dojrzałego człowieczeństwa.
Pierwsze miejsce zajęła Joanna Szybiak z Gimnazjum w Dubiecku, która w nagrodę pojedzie na pielgrzymkę do Rzymu i innych miast we Włoszech, a nagrodę ufundował i wręczył Ks. Abp. Józef Michalik, który pełni patronat honorowy Olimpiady. Drugie miejsce zajął Paweł Kurasz z Gimnazjum w Hyżnym a trzecie Mariusz Wójcik z Gimnazjum nr 4 w Sanoku, którzy również w nagrodę pojadą do Rzymu. Nagrody dla nich ufundowało Biuro Pielgrzymkowe „Credo” z Korczyny, Redaktor „Przemyskiej Niedzieli” – ks. Zbigniew Suchy oraz ks. Bartosz Rajnowski - Dyrektor Wydawnictwa Archidiecezji Przemyskiej. Następne miejsca zajęli: Ślemp Mariusz z Hyżnego, Jakucja Karolina z Giedlarowej oraz Monika Potoczna z Makowiska, wszyscy otrzymali rowery górskie, ufundowane przez Przełożonego Domu Macierzystego w Miejscu Piastowym oraz Zarząd Regionu Podkarpackiego „Solidarności”. Następne nagrody ufun­dowali Metodycy nauki religii i Wizytatorzy WNK, Dyrektor Michalickiego Zespołu Szkół w Miejscu Piastowym, ks. Paweł Nowogórski, Księża z archiprezbiteratu krośnieńskiego, ks. Edward Sznaj proboszcz w Korczynie, Wójt Gminy Korczyna p. Jan Zych, Wydawnictwo „Michalineum”, KHS Krosno oraz „Deco Glass”. Dzięki dużemu zaangażowaniu wielu osób, które troszczą się o wszechstronny rozwój młodego pokolenia, między innymi fundując nagrody, udało się przeprowadzić bardzo pożyteczną i stojącą na wysokim poziomie Regionalną Olimpiadę o Wielkich Polakach. Zainteresowanych informujemy, że Olimpiada ma własną stronę internetową www.olimpiada.otd.pl.

cofnij -   1  2  3  4  5   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu