Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości2 lutego

Tegoroczna pielgrzymka z okazji Dnia Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Przemyskiej odbyła się do kościoła św. Piotra i Jana z Dukli w Krośnie. Przybyli na nią księża i siostry zakonne ze wszystkich zgromadzeń pracujących na terenie archidiecezji przemyskiej, aby wspólnie uwielbiać Boga i dziękować za łaskę wybrania oraz modlić się o nowe powołania do zakonnej służby Bogu. Był to zarazem ogólnodiecezjalny DZIEŃ PELCZAROWSKI, który w ramach dziękczynienia za kanonizację świętego biskupa, jeden dzień w miesiącu poś­więcony jest na lepsze poznanie tego, kim był i czego nauczał św. Józef Sebastian Pelczar. Hasłem tego dnia były słowa świętego:Aby życie spłonęło dla chwały Twojej.
Koncelebrowanej Mszy św. z udziałem biskupów przemyskich przewodniczył zaproszony na tę okazję bp sandomierski Andrzej Dzięga, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego.
W homilii mszalnej przywołał on spojrzenie J. S. Pelczara na życie konsekrowane, które zda­niem świętego głęboko wtopione jest w chrześcijaństwo i człowieczeństwo a porządek i ład wpisany w życie konsekrowane jest odbiciem rajskiego porządku i nowego życia. Ten ład trzeba umiłować i ukochać.
Biskup Pelczar podkreślał także podporządkowanie życia konsekrowanego Kościołowi, wskazując na jego niezwykły walor charyzmatu, który daje barwny obraz Kościoła, który od osób konsekrowanych oczekuje gorliwego podążania do doskonałości. Życie konsekrowane we wnętrzu kościoła jest jak sól ziemi – podkreślał biskup sandomierski.
Na zakończenie uroczystości abp Michalik podziękował zakonom męskim i żeńskim za pracę i posługę ewangelizacyjną w diecezji
W archidiecezji przemyskiej jest 114 domów zakonnych, pracuje 160 kapłanów zakonnych i ponad 1020 sióstr z różnych zgromadzeń.

Wieczorem o godzinie 18.00 w Archikatedrze Przemyskiej odbyła się uroczysta celebracjaJubi­leuszu 40-lecia Święceń Biskupich ks. bpa Seniora Bolesława Łukasza Taborskiego. Mszy świętej dziękczynnej przewodniczył Dostojny Jubilat w otoczeniu Biskupów przemyskich Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika, ks. bpa Stefana Moskwy i ks. bpa Adama Szala oraz biskupów rzeszowskich ks. bpa Kazimierza Górnego i ks. bpa Edwarda Białogłowskiego oraz około 50 kapłanów. Msza święta rozpoczęła się obrzędem poświęcenia świec z okazji Święta Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej i procesją. Po dojściu do ołtarza, ks. abp Metropolita Przemyski złożył życzenia i gratulacje Biskupowi Jubilatowi, a po Nim przemawiali przedstawiciele parafii katedralnej, którzy wręczyli Jubilatowi kosz z 40-stoma purpurowymi różami symbolizującymi lata posługi Biskupiej. Ks. bp Stefan Moskwa wygłosił okolicz­nościową homilię, w której nawią­zując do czytań litur­gicznych wska­zywał na potrzebę wdzięczności za posługiwanie Pas­terskie Biskupa Bolesława.
Archidiecezjalny Chór "Magnificat" pod dyrekcją ks. prał. Mieczysława Gniadego wykonał śpie­wy liturgiczne podczas Eucharystii i koncert na cześć Jubilata.
Przed rozesłaniem zostały odczytane prze ks. prał. Józefa Bara telegramy gratulacyjne od Ojca Świętego, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce i Księdza kardynała Prymasa.

cofnij -   1  2  3  4  5  6   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu