Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości14 października

Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik, Metropolita przemyski udał sie do Rzymu na uroczystości Srebrnego Jubileuszu Pontyfikatu Jana Pawła II.

11 października

W czytelni Biblioteki WSD w Przemyślu, odbyło się połączone, jesienne spotkanie Rady duszpasterskiej i Rady społecznej Archidiecezji Przemyskiej. Obradom przewodniczył Metro­polita Przemyski, ks. abp Józef Michalik wraz z księżmi biskupami pomocniczymi: Ste­fanem Moskwą i Adamem Szalem. Gościem spotkania był p. prof. dr hab Czesław Guzik, z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który w ob­szernym wystąpieniu scharakteryzował sytuację społeczną wsi Podkarpacia. Profesor ukazał historyczne przyczyny obecnego stanu rzeczy, jak zubożenie rolników, itp. Rozdrobnione gospodarstwa, przeludnienie agrarne, brak gospodarstw towarowych, odpływ młodych ludzi ze wsi, problem ze zbytem i opłacalnością produkcji należą do głównych problemów polskiej wsi. Trudno jest podać receptę na rozwiązanie problemu. Zdaniem profesora rolnikom dzisiaj potrzebna jest wiedza i doświadczenie przy sprzyjającej praktyce rolnej państwa i samorządów. Potrzeba braterstwa w działaniu. Działając pojedynczo rolnicy konkurują ze sobą bardziej lub mniej świadomie. Aby przetrwać na rynku trzeba zacząć się jednoczyć w grupy producenckie. Polska wieś z nadmiernie rozdrobnionym gospodarstwem musi stawać się wsią wielofun­kcyjną, z produkcją ekologiczną (od czego dalekie są gospodarstwa unijne). Nieodzowne jest także działanie w kierunku wyrobienia "świadomości jakości". Grupy miłośników polskiego rolnictwa, bogatego w tradycję, zachowującego normy ekologiczne i żyjącego w zgodzie z naturą będą przyszłością i gwarancją sukcesu w starciu z modyfikowaną genetycznie żywnością z Europy Zachodniej.
Referat sprowokował do ożywionej dyskusji, podczas której szukano propozycji rozwiązań. W myśl zasady, że "duży może więcej", łatwiej i taniej byłoby zespołowo nabywać środki do produkcji, a zwłaszcza szukać odbiorców na wyprodukowane produkty. Zwrócono uwagę na pewne trudności, którymi są zwłaszcza brak wzajemnego zaufania. Potrzeba więc pracy nad odbudowaniem uczciwości i zaufania we wspólnym działaniu. I tu jest wielkie pole dla duszpasterzy oraz parafialnych grup apostolskich.
W czasie panelowej dyskusji ks. Jan Majkut z parafii Zamojsce, podzielił się doświadczeniem jak organizował grupę producencką rolników w swojej parafii. Od kilku lat obserwował bowiem jak "indywidualizm" nie ma szans powodzenia w starciu z dzisiejszą ekonomią. Za jego inspiracją powstała Euro-rolnicza spółdzielnia Rolników w Zamojscach. Proboszcz pełni funkcję sekretarza rady nadzorczej. Ta wspólna praca daje nadzieję sukcesu i opłacalności produkcji, bowiem członkostwo w spółdzielni umożliwia obniżenia kosztów produkcji przez wspólne zaopatrzenie się w nawozy sztuczne, środki ochrony roślin itp. Spółdzielnia gwarantuje przede wszystkim możliwość zbytu produktów rolnych. Spółdzielnia posiada też własną przechowalnię dla produktów rolnych. Ma też już swój znak firmowy i nazwę.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu