Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości12 sierpnia

W bazylice archikatedralnej bp Adam celebrował Eucharystię dla 600 pątników z Ukrainy, którzy w pieszej pielgrzymce udali się do Kalwarii Pacławskiej na uroczystości odpustowe ku czci Wniebowzięcia NMP.

11 sierpnia 2003

Metropolita Przemyski, Ks. Abp Józef Michalik, poświęcił nowy kościół w dzielnicy "Podzamcze" parafii Korczyna. Kościół ten został wybudowany z inicjatywy i staraniem byłego wieloletniego proboszcza parafii Korczyna ks. prałata Stanisława Władyki, przy ofiarnej pomocy wielu parafian. Kościół jako powiększona replika "Porcjunkuli" z Asyża ma upamiętniać największą prawdę wiary chrześcijańskiej - Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Wybudowany został przy końcu oryginalnej w formie i wykonaniu stacji Drogi Krzyżowej przebiegającej na ponad czterokilometrowej trasie z centrum Korczyny w kierunku ruin XIV-wiecznego zamku zwanego "Kamieńcem". Droga Krzyżowa odprawiana każdego 11 dnia miesiąca przy zawsze licznej grupie pielgrzymów z Korczyny i okolic, jako akt wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy jest odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do czynienia pokuty. Stąd XIV stacja tejże Drogi Krzyżowej usytuowana jest przy skale, na której ustawiona jest figura Matki Bożej z Lourdes, jako swoiste "Echo z Lourdes". Po Drodze Krzyżowej gromadzą się tu wierni na krótką modlitwę, składają duchowe ofiary cierpień, trudów i wszystkiego, co wypełnia ich życie. Zakończeniem nabożeństwa jest Msza Święta we wspomnianym kościele, jako XV-tej stacji - Chwalebnego Zmartwychwstania Pańskiego, będącego zapowiedzią i naszego zmartwychwstania oraz zobowiązaniem do wysiłku powstawania ze śmierci grzechu do życia w łasce z Chrystusem. Ponadto, kościół ten w myśli inicjatora powinien także służyć turystom, bardzo licznie nawiedzającym zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim i jeszcze jesiennym ten przepiękny zakątek Krośnieńskiej Ziemi. W dniu 11 sierpnia br. wraz z licznie przybyłymi pielgrzymami w Drodze Krzyżowej wziął także udział Ks. Arcybiskup, a na jej zakończenie dokonał poświęcenia kościoła przy udziale księży pracujących w parafii oraz zaproszonych wraz z ks. infułatem Julianem Pudło z Brzozowa - rodakiem korczyńskim i księżmi dekanatu Krosno II. Choć oficjalnie kościół został oddany w opiekę Rodakowi parafii Korczyna św. Biskupowi Józefowi Sebastianowi Pelczarowi, będzie on nadal pomnikiem ku czci Zmartwychwstania Pańskiego, tym bardziej, że przyjął się już ten właśnie tytuł od początku temu kościołowi nadawany i widnieje nawet na drukowanych przez Towarzystwa Turystyczne pocztówkach.

11 sierpnia

W kościele Ojców Reformatów w Przemyślu bp Adam Szal sprawował Eucharystię, podczas której siostry: Alberta, Daria, Daniela, Eustella i Serafina ze Zgromadzenia Sióstr Serafitek, złożyły śluby wieczyste

cofnij -   1  2  3  4  5   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu