Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości26 października

Podkarpackie Kuratorium Oświaty oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie zorganizowali sympozjum dla dyrektorów szkół, nauczycieli oraz przedstawicieli samorządów odpowiedzialnych za oświatę [Z terenu dawnego wo­je­wódz­twa krośnieńskiego]. Tematem spotkania było „Współczesne rozumienie Pa­trio­tyzmu”. O godz. 10.00 została odprawiona w krośnieńskiej farze kon­ce­le­bro­wana Msza święta z homlią, której przewodniczył ks. bp Marian Rojek. Po Eucharystii, dalsza część sympozjum odbywała się w siedzibie Muzeum Pod­kar­packiego w Krośnie.

25 października

Wczoraj, w liturgiczne wspomnienie bł. ks. Jana Balickiego, kapłani przemyscy studiujący i pracujący w Rzymie spotkali się, by wspólnie dziękować Bogu za życie Bło­go­sła­wionego oraz modlić się o jego rychłą kanonizację. Naj­waż­niej­szym pun­ktem spotkania była uroczysta Msza święta o godz. 19.00, której przewodniczył ks. abp Józef Michalik Metropolita Przemyski, który w tych dniach przebywa w Wiecznym Mieście.
Modlitewne spotkanie odbyło się w kościele pw. św. Kosmy i Damiana (rejon Trastevere). Światynia ta jest jednocześnie kaplicą przy szpitalu Nuovo Regina Margherita, w którym posługę kapelana pełni ks. Roman Chowaniec, od­po­wie­dzialny z ramienia naszej archidiecezji za sprawy beatyfikacji w Rzymie.
Podczas homilii Ksiądz Arcybiskup ukazał, że dzień dzisiejszy to szczególna okazja, by podziękować Panu Bogu za dar i przykład życia Błogosławionego oraz zachęcał do stałej i gorącej modlitwy o jego rychłą kanonizację. Zwrócił również uwagę, że życie ks. Jana to szczególny przykład działania łaski Bożej, która przemienia serce i życie człowieka. Wezwał na koniec zgromadzonych, by na wzór Błogosławionego, nieustannie otwierali się na Bożą obecność i miłość. Na zakończenie Eucharystii odmówiono modlitwę o kanonizację ks. Jana, ucałowano jego relikwie oraz powierzono naszą archidiecezję i wszystkie jej potrzeby opiece Matki Najświętszej. Przedłużeniem klimatu wspólnoty było spotkanie po Mszy świętej, w czasie którego Ksiądz Arcybiskup podzielił się spostrzeżeniami nt. sytuacji Kościoła w Polsce oraz niektórych problemów społecznych w Ojczyźnie. [Koresondencja z Rzymu].

W Domu Rekolekcyjnym sióstr Benedyktynek w Przemyślu odbyło sie spotkanie Dekanalnych Duszpasterzy Rodzin [Początek godz. 13.00]. Zebraniu, które zor­ga­ni­zował dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin ks. Marek Kruk, prze­wod­niczył ks. bp Adam Szal. Oprócz spraw organizacyjnych, poruszano tematykę trzeźwości w rodzinach – zwłaszcza trzeźwości matek w stanie błogosławionym.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu