Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości25 czerwca

W nowopowstającym Sanktuarium „Matki Nowego Życia” w Zagórzu odbył się Archiprezbierialny Dzień Modlitwy o świętość życia kapłanów. O godz. 9.30 w kościele parafialnym zgromadzili się kapłani archiprezbiteriatu sa­noc­kiego. Najpierw kustosz sanktuarium ks. Józef Kasiak przeprowadził adorację eucharysytczną, a następnie ks. prał. Wacław Partyka wygłosił konferencję na temat ikonografii Obrazu oraz wzoru, jaki daje kapłanom do naśladowania Matka Najświętsza w scenie Zwiastowania. O godz. 11.30 rozpoczęła się kon­ce­lebrowana Msza święta pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika, który wygłosił okolicznościową homilie do zgromadzonych kaplanów. Wspólny posiłek zakończył apotkanie.

Archikatedrze Przemyskiej odbyła się uroczystość 10. rocznicy święceń kapłańskich rocznika 1997. Mszy świętej koncelebrowanej z okolicznościową homilią przewodniczył ks. bp Adam Szal. Po Eucharystii Księża udali się na Ukrainę. Wyjazd ten połączony jest z „rekolekcjami w drodze”, którym przewodniczyć będzie ks. Andrzej Rams proboszcz z Chorzelowa [diec. tarnowska], który przedtem wiele lat pracował na Ukrainie.

W parafii pw. Najświetszego Serca Pana JezusaSanoku [Posada] odbył się zjazd organistów. Spotkanie roz­poczęło się o godz. 10.00 w sali parafialnej. Przewodniczył mu ks. prał. Mieczysław Gniady, Archidiecezjalny Duszpasterz Organistów. Po wstępnym omówieniu programu oraz przygotowaniu liturgii, roz­po­częła się Msza święta koncelebrowana pod prze­wodnictwem ks. inf. Sta­nis­ława Zygarowicza, który również wygłosił homilię. Współkoncelebrowali: ks. prał. Gniady oraz ks. Piotr Buk, miejscowy proboszcz. Po Mszy świętej odbyło się kilkugodzinne semi­narium na tematy związane z posługą organisty. Podczas spot­kania ustalono termin rekolekcji wielkopostnych: odbęda sie w po­nie­dzia­łek po I niedzieli Wielkiego Postu w Domu Rekolekcyjnym w Jarosławiu. Początek o godz. 10.00.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu