Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości27 maja

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięć­dzie­siątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwał­tow­nego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mó­wić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.” (Dz 2,1-4)

Ks. bp Marian Rojek kontynuuje wizytację kanoniczną w parafii Ojców Ka­pu­cynówKrośnie.

Kolegiacie Brzozowskiej miała miejsce szczególne uroczystość. Przez posługę ks. bpa Adama Szala młodzież klas trzecich w liczbie 136 osób przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Dzień ten również jest okazją do wdzięczności Matce Bożej Ognistej za łaski, które spływały przez ostatnie 350 lat na całą parafię. Przedstawiciele parafii podczas Mszy świętej złożyli na ołtarzu dary serca. Głównym darem była złota korona, którą pod koniec liturgii został ukoronowany wizerunek śpiącego Jezusa w cudownym obrazie „Matki Bożej Ognistej”, będzie ukazywać Jezusa Chrystusa jako Króla naszej parafii i całego świata. Jako wotum wdzięczności za otrzymane łaski zostały złożone na ołtarzu symboliczne serca, w środku których na specjalnej karcie zostały umieszczone imiona i nazwiska młodych dzisiaj bierzmowanych, jak i dzieci pierwszokomunijnych, które w ubiegłym tygodniu po raz pierwszy przyjęły Jezusa do swojego serca. Wyrazem szczególnej wdzięczności za życie i opiekę Matki Bożej, było złożenie na ołtarzu przez pułkownika Władysława Wierzbickiego swoich odznaczeń: krzyży, orderów i medali otrzymanych za zasługi w obronie niepodległości Ojczyzny w Polsce i za granicą. Wota zostały umieszczone w specjalnej gablocie kaplicy Matki Bożej, będą świadczyć o oddaniu ich życia przez ręce Maryi Jezusowi. [Tekst nadesłał ks. Adam Mazurek].

O godzinie 14.00, odpustową sumę z okolicznościową homilią odprawił w Makowej [par. Rybotycze] ks. prał. Wacław Partyka, wikariusz generalny.

Ks. abp Józef Michalik o godz. 15.00 przewodniczył uroczystej profesji Sióstr Rycerek NiepokalanejStrachocinie. Homilia dostępna obok.

Ks. bp Marian Rojek o godz. 18.00 rozpoczął wizytację kanoniczną w parafii Księzy MichalitówKrośnie. Podczas Mszy świętej udzielił sakramentu Bierz­mowania miejscowej młodzieży. Po Mszy świętej spotkał się z grupami apos­tol­skimi działającymi w parafii.

Ks. bp Adam Szal, podczas Mszy świętej o godz. 18.00 odprawionej w San­ktu­arium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej, udzielił sakramentu Bierzmowania młodzieży z dekanatu kalwaryjskiego.

W niektórych parafiach Archidiecezji odbywają się Prymicje wyświęconych wczoraj kapłanów.
Neoprezbiterom życzymy światła Ducha Świętego w posługiwaniu kapłańskim.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu