Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości26 marca

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

«A Słowo stało się Ciałem
i zamieszkało wśród nas»
[J 1,14]
Uroczystość Zwiastowania – tak, jak w tym roku – przypada często w Wielkim Poście. To jeszcze bardziej uświadamia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Modlitwami, które najlepiej wyrażają treść dzisiejszej Uroczystości są: „Anioł Pański...”„Zdrowaś Maryjo...”.

Umieszczony wyżej Obraz z Zagórza bardzo treściwie przedstawia fakt Wcielenia Syna Bożego. W tym roku, 1 lipca nastąpi uroczysta koronacja Wizerunku.

Dzisiaj w „Wyznaniu Wiary” – podobnie jak w Boże Narodzenie – przyklękamy na słowa: „I za sprawą Ducha Świętego przyjął Ciało z Maryi Dziewicy...”.

O godz. 17.00 ks. bp Marian Rojek odprawił Mszę świętą w parafii Sanok-Dąbrówka, podczas której udzielił sa­kra­mentu Bierz­mo­wania 67 młodym pa­ra­fianom. Eucharystia ta była sprawowana na zakończenie rekolekcji wiel­ko­post­nych, które wygłosił ks. Marek Cisek, dziekan dekanatu Przemysl III.

Również wieczorem, o godz. 18.00 ks. bp Adam Szal Bierzmował młodzież z parafii: Jawornik PolskiHadle Szklarskie. Podczas Mszy świętej z homilią, udzielił tego Sakramentu 54 osobom.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu