Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości22 lutego

Święto Katedry Apostoła Piotra

Wszechmogący Boże,
Ty zbudowałeś swój Kościół
na wierze apostoła Piotra, spraw,
aby wśród zamętu świata
nasza wiara pozostała nienaruszona.

Amen.


Dzisiaj w Instytucie TeologicznymPrzemyślu gorący dzień zdawania eg­za­minów magisterskich. Pod przewodnictwem ks. prof. dra hab. Łukasza Macieja Kamykowskiego z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie odbyła się w Przemyślu zamiejscowa sesja egzaminacyjna. Przemyski Ins­ty­tut Te­olo­giczny jest afiliowany do uczelni krakowskiej. 21 magistrantów z Przemyśla zło­żyło pozytywnie egzaminy, przechodząc w ten sposób do kolejnego etapu – przyz­na­nia przez Radę Wydziału Teologicznego PAT tytułu „magistra teologii”. Ks. abp Józef Michalik odwiedził egzaminowanych przypatrując się ich od­po­wie­dziom, a ks. bp Marian Rojek, jako wykładowca teologii dogmatycznej, brał czynny udział w  pracach Komisji.

W Przemyślu w parafii wojskowej, trwa peregrynacja Obrazu Chrystusa Miłosiernego oraz relikwii św. s. Faustyny Kowalskiej – wielkiej głosicielki Bożego Miłosierdzia. Obraz i relikwie wędrują po parafiach i jednostkach woj­sko­wych już od kilku miesięcy. Dzisiaj i jutro nawiedzany jest Garnizon Przemyski i Straż Graniczna. Po południu przeniesiono procesyjnie „święte znaki” do kościoła Ojców Karmelitów. O godzinie 18.00 odbyła się Msza święta pod przewodnictwem i z kazaniem ks. bpa Mariana Rojka. Potem była okazja do osobistej modlitwy przed Obrazem i przy relikwiach „Apostołki Bożego Mi­ło­sier­dzia” do godz. 21.00. Jutro odbędzie się nawiedzenie w jednostce wojskowej i w kaplicy przy szpitalu.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu