Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości27 stycznia

Duszpasterz Młodzieży ks. prał. Tadeusz Biały zaprasza dekanalnych dusz­pas­terzy młodzieży do Przemyśla [Collegium Marianum, ul. Pelczara 4] 7 lutego 2007 na zebranie organizacyjne w sprawie Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej. Szczegóły w ogłoszeniu

.

Ks. bp Adam Szal wraz z ks. prał. Stanisławem Krzywińskim wzięli udział w Opłatku Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej ot. Przemyśl, który odbył się w Bazie Dydaktyczno-Hotelowej „Belferek” przy ul. Kraszewskiego 7a w Przemyślu o godz. 19.00. Wcześniej była Msza święta w kościele oo. Karmelitów o godz. 18.00.

26 stycznia

Duszpasterz Organistów ks. prał. Mieczysław Gniady zaprasza na REKOLEKCJE DLA ORGANISTÓW w dniach 26. 02 (poniedziałek) – 1. 03. (czwartek) 2007 roku, które odbędą się w Domu Rekolekcyjnym w Jarosławiu.

Na dzień 28 lutego (środa), godz. 9.00 zaprasza do udziału również w re­ko­lek­cjach SIOSTRY ZAKONNE pełniące funkcję organisty.

Otrzymaliśmy kilka zdjęćopłatka Akcji Katolickiej, który odbył się 24 sty­cz­nia 2007 w koś­ciele Karmelitów BosychPrzemyślu. Więcej zdjęć moż­na zna­leźć na stronie internetowej parafii pw. MB Królowej Polski w Przemyślu.

25 stycznia

Święto nawrócenia Apostoła Pawła.
Swój dzień patronalny obchodzi dzisiaj ks. prał. Zdzisław Majcher, któremu z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławienstwa, potrzebnych sił i wszelkiej pomyślności.
Ad multos annos!

Doroczne, statutowe zebranie plenarne odbyła po południu Prze­mys­ka Ka­pi­tuła Metropoltalna. Obradom przewodniczył Prepozyt Kapituły ks. bp Adam Szal.

W parafii św. KatarzynyOdrzykoniu odbyło się wczoraj, 24 stycznia br., spot­kanie formacyjne połączone z opłatkiem dla członków Apostolatu Do­brej Śmierci, istniejącego w tutejszej wspólnocie. Spotkaniem kierował i kon­fe­rencję wygłosił delegat krajowego duszpasterza z Górki Klasztornej – ks. Roman Siatka. Po Mszy świętej i nabożeństwie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy u­czest­nicy przeszli do sali na starej plebanii, gdzie wysłuchali drugiej konferencji i podzielili się opłatkiem. Podczas całego spotkania wszyscy z wielką radością śpiewali kolędy i pastorałki na cześć Bożej Dzieciny. Na koniec członkowie ADŚ po­wzięli postanowienie uczestniczenia w kwietniu w rekolekcjach w Niechobrzu. [Informację i zdjęcia przekazał Proboszcz, ks. Jan Rydzik]

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu