Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości26 października

Przed południem ks. abp Józef Michalik wizytował świątynie dojazdowe parafii Kobylany. O godzinie 9.00 i 11.00 wygłosił homilię podczas Mszy świętej i spot­kał się z mieszkańcami DraganowejMakowiska.

Po południu o godz. 16.00 Ksiądz Arcybiskup odprawił Mszę świętą w kościele pa­ra­fialnym w Kobylanach i wygłosił okolicznościową homilię. Po Mszy świętej spot­kał się z grupami apostolskimi działającymi w parafii.

W parafii Wierzawice odbyło się poświęcenie nowego skrzydła dydaktycznego i nadanie Zespołowi Szkół imienia Eugeniusza Kujana. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą dziękczynną w kościele parafialnym w Wierzawicach, którą odprawił ks. bp Adam Szal, a po jej zakończeniu poświęcił nową część szkoły. Dokonano nadania imienia oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej i uroczystego przekazania sztandaru. Całość zakończyła się częścią artystyczną przygotowaną przez młodzież. Zwieńczeniem uroczystości była „degustacja dań regionalnych” połączona ze zwiedzaniem szkoły.

Ks. bp Marian Rojek przed południem przebywał na wizytacji w Tarnawce k. Husowa. Wieczorem o godz. 17.00 Mszą świętą z homilią rozpocząl wizytować Husów. Jak zwykle, po Mszy świętej Ksiądz Biskup spotkał sie z grupami pa­ra­fialnymi.

„Miłość duszą misji” to tytuł orędzia Papieża Benedykta XVI na świa­towy ty­dzień misyjny 2006 roku. Ojciec Święty wyjaśnia nam w nim: „Być misjonarzem – to pochylić się jak dobry Samarytanin nad potrzebami wszystkich, zwłaszcza najbardziej ubogich i najbardziej potrzebujących, ponieważ ten, który kocha sercem Chrystusa, nie szuka swojego interesu, lecz jedynie chwały Ojca i dobra bliźniego. To tutaj znajduje się sekret skuteczności działalności misyjnej”.
Pod tym też hasłem obchodziliśmy w Krośnieńskiej Farze 22 października Niedzielę Misyjną. Centralnym wydarzeniem była uroczysta Msza święta, którą sprawował kapelan Sióstr Wizytek w Jaśle o. John Karondukadavil po­cho­dzący z południowych Indii (stan Korala). Odświętną oprawę liturgii przygotowały Siostry Klawerianki mające swój dom w naszej parafii, Koło Misyjne oraz parafialna schola. Ojciec misjonarz wygłosił też okolicznościowe homilie na Mszy świętej dla dzieci o godz. 10.30 i parafialnej sumie o godz. 12.00. Swoimi refleksjami o mis­jach podzielił się także wieloletni misjonarz – proboszcz naszej parafii ks. prał. Karol Bryś, który pracował w Kamerunie w latach 1978-1989 oraz 1992-1994 roku. Przez taką Uroczystość jak ta, chcieliśmy poznając naturę misji od­naj­dywać skuteczność działalności misyjnej także w naszej parafii.
Obok kilka zdjęć z uroczystości. [Nadesłał: ks. Łukasz Pałacki].

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu