Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości25 września

Ks. bp Adam Szal wizytuje dziś parafię Wojtkowa – Nowosielce Kozickie w dekanacie Ustrzyki Dolne. O godz. 17.00 Ksiądz Biskup przewodniczył od­pus­towej sumie w Nowosielcach, ku czci patronki św. Tekli. Podczas Mszy świętej z kazaniem sakrament Bierzmowania przyjęło 50 osób.

W Ośrodku «Nadzieja» w Dubiecku - Wybrzeże odbyło się dzisiaj spotkanie formacyjne dekanalnych wizytatotów nauki religii. Po Modlitwie w ciągu dnia, ks. prał. Tadeusz Kocór, dyrektor WNK mówił na temat: „Dlaczego potrzebna jest wizytacja katechetyczna”. Ks. prał Waldemar Janiga, doradca metodyk z Krosna, mówł o formie jej przeprowadzania. Ksiądz Dyrektor zaprezentował też nowy formularz wizytacyjny. Ks. prał. Bronisław Twardzicki omówił mo­dli­tew­nik pierwszokomunijny, ukazując jego dydaktyczno-wychowawcze walory. Spotkanie zakończyło się modlitwą Anioł Pańskii w spólnym obiadem.

Wczoraj w Ośrodku KSM «Nadzieja» zakończyło się – trwające od piątku – Szkolenie Podstawowe, w którym udział wzięło 43 kandydatów KSM Ar­chi­die­cezji Przemyskiej. Podczas szkolenia zostały omówione m.in. tematy: duchowość kandydata, patronowie KSM – św. Stanisław Kostka, bł. Karolina Kózkówna, historia KSM, cele, zadania i struktura Stowarzyszenia. Szkolenie prowadził zarząd Diecezjalny wraz z Asystentem ks. Markiem Blecharczykiem. W tym samym czasie 23 kandydatów na Zastępowych uczestniczyło w pierwszym z sześciu za­pla­no­wanych w ciągu roku spotkań. Wykłady z zakresu teologii moralnej pro­wa­dził ks. Alojzy Szwed. [wiadomość przekazała p. Agnieszka Michalska, prezes Zarządu Diecezjalnego KSM.]

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu