Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości24 czerwca

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
W Bazylice Zwias­to­wania Pańskiego w Leżajsku, odbył się Dzień Kapłański Archiprezbiteratu Łańcuckiego. O godz. 9.00 zebranych przywitał ar­chi­prezbiter ks. prał. Władysław Kenar. Następnie ks. prał. Jan Łojek po­pro­wadził adorację Eucharystyczną. Kolejnym punktem była Droga Krzyżowa w terenie, której przewodniczył Ksiądz Archiprezbiter, na podstawie tekstów opracowanych przez Ojca Świętego Benedykta XVI. O godz. 11.00 przed Cu­dow­nym Obrazem Matki Bożej Leżajskiej została odprawiona koncelebrowana, przez kilkudziesięciu kapłanów, Msza święta pod przewodnictewm ks. prał. Wacława Partyki, wikariusza generalnego. Wspólna Eucharystia była ostatnim punktem modlitewnego spotkania kapłanów.

W parafii pw. św. Anny w Ustrzykach Górnych na swój doroczny zjazd ze­brali się kapłani rocznika święceń 1993. Organizatorem spotkania był ks. Marek Typrowicz – miejscowy proboszcz, a zarazem kolega kursowy zgro­ma­dzonych kapłanów.

W Archikatedrze Przemyskiej odbyła się uroczystość odpustu pa­ra­fial­nego. Koncelebrowanej sumie przewodniczył ks. bp Marian Rojek, a oko­licz­nościową homilię wygłosił ks. prał. Zbigniew Suchy. Po Mszy świętej odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem dookoła katedry. Oprawę muzyczną za­pewnił Chór «MAGNIFICAT» pod dyrekcją ks. prał. Mieczysława Gniadego.
Kanonicy Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej uczestniczyli we Mszy świętej i pro­cesji w strojach chórowych. Dzisiaj jest również święto Kapituły, gdyż św. Jan Chrzciciel jest jej Patronem.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu