Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości23 marca

W Markowej k. Łańcuta odbyła się uroczystość nadania imienia „Sług Bożych Rodziny Ulmów miejscowej Szkole Podstawowej i Gim­nazjum.
Napis na pomniku poświęconym markowskiej rodzinie Ulmów, streszcza krótko ich bohaterstwo:
„Ratując życie innych złożyli w ofierze własne. Józef Ulma, jego żona Wiktoria oraz ich dzieci: Stasia, Basia, Władziu, Franuś, Antoś, Marysia, Nienarodzone, ukrywając ośmiu starszych braci w wierze, Żydów z rodziny Szallów i Gold­ma­nów zginęli wraz z nimi w Markowej 24 marca 1944 roku z rąk niemieckiej żan­darmerii. Niech ich odfiara będzie wezwaniem do szacunku i okazywania miłości każdemu człowiekowi. Byli synami i córkami tej ziemi. Pozostają w na­szym sercu.”

Oto kilka odnośników do stron internetowych, gdzie zajdziemy więcej in­for­macji o Rodzinie Ulmów:

Uroczystości w Markowej przewodniczył Metropolita Przemyski, ks. abp Józef Michalik. Akt nadania imienia oraz pobłogosławienie sztandaru miały miejsce o godz. 9.00 w budynku szkoły. Następnie po modlitwie na cmentarzu przy grobie Męczenników, Ksiądz Arcybiskup przewodniczył konclebrowanej Mszy świętej w kościele parafialnym, wygłosił homilię i udzielił Sakramentu Bierz­mowania, miejscowej młodzieży. Po Mszy świętej złożono kwiaty przed pom­ni­kiem Ulmów, a uczniowie Podstawówki i Gimnazjum wykonali oko­licz­noś­ciowy program słowno-muzyczny.

Na Przekopanej w Przemyślu ks. bp Adam Szal u­dzielał Sakramentu Bie­rzmo­wania młodzieży z dwóch parafii: miejscowej pw. św. Jana Apostoła – 36 osób i z parafii pw. św. Jadwigi z Hurka – 28 osób. O godz. 17.00 została odprawiona koncelebrowana Msza święta z kazaniem pod prze­wod­nic­twem Księdza Biskupa, którą wspołkoncelebrowali duszpasterze obu parafii i ks. prał. Wacław Partyka. Po przyjęciu Sakramentu, młodzież odnowiła przy­rzeczenia wytrwania w abstynencji od alkoholu, narkotyków i papierosów, aż do osiągnięcia pełnoletności. Na koniec Ksiądz Biskup pobłogoslawił pa­miąt­kowe krzyżyki.

22 marca

O godz. 14.00, ks. abp Józef Michalik pobłogosławił nową kaplicę mszal­ną dla mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w dziel­nicy Lipowica w Przemyślu. Metropolita Przemyski odprawił Mszę świętą i wy­gło­sił okolicznościową homilię. Kaplica otrzymała wezwanie «św. Ojca Pio».

W parafii pw. św. Stanisława KostkiBirczy, o godz. 17.00 ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą, podczas której u­dzielił Sakramentu Bierzmowania 98 osobom. Mło­dzież przyjmująca ten Sakrament pochodziła ze wszystkich parafii dekanatu [z wyjątkiem Olszan].

W parafii pw. św.Walentego we Futomie odbył się wiosenny dzień sku­pie­nia dla członków Akcji Katolickiej z Dekanatu Błażowskiego. Gos­po­da­rzem spotkania był ks. prob. Jan Czaja. Spotkaniu przewodniczył ks.prał. Józef Niżnik, Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej. Spotkanie rozpoczęło się Ado­racją Najświętszego Sakramentu, następnie Ksiądz Asystent wygłosił kon­fe­rencję na temat Przesłania Ojca Świętego Benedykta XVI do Biskupów Polskich w trakcie wizyty ad limina Apostolorum. O godz.18.00 została od­pra­wiona uroczysta Msza święta, w której uczestniczyli wszyscy Księża Asystencji POAK z naszego dekanatu, z Księdzem Dziekanem Michałem Drabickim.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu