Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości17 lutego

Dzisiaj odbył sie pogrzeb ks. prał. Andrzeja Długosza w pa­rafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krośnie – Polance. O godzinie 13.30 została odprawiona Msza święta pod przewodnictwem ks. bpa Adama Szala, z udziałem około 40 ka­pła­nów. Homilię pogrzebową wygłosił miejscowy proboszcz ks. prał. Tadeusz Buchowski. W uroczystości wzięła udział delegacja wiernych z Księdzem Pro­bosz­czem z parafii Michałów [diecezja białostocka]. Była to ostatnia placówka Zmarłego.

Wieczne odpoczywanie, racz mu dać Panie!

W domu rekolekcyjnym «Nadzieja» w Dubiecku – Wybrzeże, rozpoczęło się ko­lejne spotkanie formacyjne Księży Neoprezbiterów. Zajęciom przewodniczy ks. bp Adam Szal. Jeszcze dzisiaj odbędzie się wykład ks. Marka Blecharczyka na temat: „Rola asystenta w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży”, a pod­czas wieczornego nabożeństwa, Ksiądz Biskup wygłosi konferencje as­ce­tyczną.
Jutro w programie – oprócz wspólnej Eucharystii i Brewiarza – Księża Neo­prez­biterzy wysłuchają konferencji ks. prał. Tadeusza Białego „Spotkanie Mło­dzieży w Niedzielę Palmową – Przeworsk '2006” oraz egzorty Ojca Duchownego. Pod­czas pracy w grupach podejmą wspólną reflekcję na temat najnowszej en­cy­kliki Benedykta XVI „Deus caritas est”. Spotkanie zakończy się obiadem.

W galerii zostały umieszczone zdjęcia z odpustu w Futomie.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu