Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości25 stycznia

Święto Nawrócenia św. Pawła
W Domu Kapitulnym w Przemyślu odbyło się statutowe zebranie Prze­mys­kiej Kapituły Metropolitalnej, poprzedzone wspólnym posiłkiem z okazji imie­nin ks. prał. Zdzisława Majchra. Z tej okazji składamy Mu naj­ser­deczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności.
Głównym tematem spotkania było przedstawienie sprawozdania rocznego przez ks. prał. Stanisława Krzy­wiń­skiego, ekonoma Kapituły, a także przyjęcie pro­gramu działań na rok bieżący.

Dzisiaj odbywały się w Archiprezbiteratach eliminacje II e­tapu VI Olimpady Wiedzy o Wiel­kich Polakach. W biężycym roku osobą, którą poznawała młodzież, był bea­ty­fi­ko­wany w roku ubiegłym ks. August Czartoryski, salezjanin. W konkursie wzięło udział łącznie około 240 gimnazjalistów. Do finału, który odbędzie sie 14 marca 2006 roku w Przemyślu w parafii pw. św. Józefa u Księży Salezjanów, zakwalifikowało się 30 osób, po 5 z każdego rejonu.

W Przemyślu Komisja w składzie: ks. prał. Tadeusz Kocór, ks. Kazimierz Skała SDB, p. Stanisława Pałkus, przeprowadziła egzamin II etapu dla 39 ucz­niów gimnazjum Archiprezbiteratu Przemyskiego. Do finału Komisja za­kwa­li­fi­ko­wała następujące osoby:

  • Małgorzata Banaś, Publiczne Gimnazjum w Dubiecku (klasa II) – 76,5 p. na 80 możliwych do uzyskania.
  • Honorata Rozmus, Publiczne Gimnazjum w Dubiecku (klasa II) – 73,5 p.
  • Barbara Potoczna, Gimnazjum nr 2 w Wesołej (klasa I) – 70,5 p.
  • Ewelina Kisełyczko, Gimnazjum nr 1 w Przemyślu – 67 p.
  • Katarzyna Pankiewicz, Zespół Szkół w Stubnie – 66,5 p.

ObserwatorzyZwycięzcy II etapu Olimpiady w Przemyslu

W eliminacjach odbywających się w Łań­cucie wzięło udział 79 osób.
Jury konkursowe wyłoniło następujące osoby:

  • Michał Mierzwa, Gimnazjum w Hyżnem (klasa III) – 75,1 p.
  • Sabina Pełka, Gimnazjum nr 1 w Łańcucie (klasa III a) – 71,5 p.
  • Justyna Kłak, Gimnazjum w Wysokiej (klasa III) – 71 p.
  • Karolina Religa, Zespół Szkół w Grzęsce (klasa III g) – 69 p.
  • Monika Wojdyła, Gimnazjum w Woli Zarzyckiej (klasa II a) – 66,5 p.

Nie mamy jeszcze informacji z pozostałych Ośrodków.

Dzisiaj gościł w Przemyślu i złożył wizytę Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Mi­cha­li­kowi biskup drohiczyński ks. bp Antoni Dydycz – przewodniczący Zes­połu KEP ds. Duszpasterstwa Trzeźwości.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu