Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości25 grudnia

Uroczystość Bożego Narodzenia.
Mszy świętej o północy «Pasterce» w Archikatedrze Przemyskiej przewodniczył abp Józef Michalik. Oprawę mu­zyczną uro­czys­tości za­pewnił Archi­die­cezjalny Chór «Magni­ficat» pod dy­rekcja ks. prał. Mie­czy­sława Gnia­dego. Od go­dziny 23.15 chór śpie­wał kolędy, przy­go­to­wując ze­branych do prze­ży­cia Eu­charystii.

Metropolita Przemyski w homilii mówił między innymi:
(11kB)„Jezus przychodzi do Betlejem, ale i na ołtarz, by ofia­rując się Bogu powie­dzieć mu o naszych sprawach. Przynosi nam odrodzenie i oczyszczenie... Szukać Bo­ga i robić wszystko, aby go odnaleźć – to zadanie chrześcijan. Jezus jest wielkim darem Boga, który przy­chodzi, aby nas zbawić na sposób ludzki. Bóg przemawia do nas na sposób ludzki, idzie ludzkimi dro­gami. Idzie do ubogich, nie wstydzi się ubóstwa, nie brzydzi się ludzkiej nędzy, bo chce powiedzieć, że ubóstwo nie oddziela człowieka od Boga. Bóg też jest w ubóstwie i w ubogich. On z każdym człowiekiem dzieli cierpienie, ból, radość i nadzieję.

Bóg jest tak wielki, że może stać się człowiekiem i to mu nie uwłacza. (...) Tajemnica wcielenia przyniosła nam wiadomość, ze jesteśmy zdolni do miłości i zostaliśmy zaproszeni do kochania Boga i człowieka. Jesteśmy godni tego by stać się Bogiem, dzieckiem Bożym – to radosne przesłanie świąt Bożego narodzenia. Nadaję się do kochania! – to fascynująca wiadomość! Ale jak na to wielkie zaproszenie odpowiedzieć?!
Świętość życia jest jedyną odpowiedzią i drogą godną człowieka. Człowiek tylko przez miłość może upodobnić się do Boga. Miłość jest odpowiedzialna za nasze osobiste relacje z Bogiem i atmosferę życia rodzinnego, społecznego a nawet międzynarodowego. Jeśli się nudzisz na modlitwie, w twojej osobistej relacji z Bogiem to jest oznaką końca życia duchowego. Józef i Maryja całkowicie oddali się Jezusowi, ale i On całkowicie poświecił się ludziom, miał dla nich czas. W na­szych codziennych relacjach trzeba by się zastanowić czy mamy czas dla siebie. Kultura życia społecznego i religijnego jest bardzo potrzebna światu. Zmian w Polsce nie dokonają partie, ale mądrzy, uczciwi ludzie. Takim trzeba pomagać, łączyć się z nimi. Potrzebujemy solidarności w dobrej i słusznej sprawie. Manipulacje biologiczne i genetyczne dokonujące się na człowieku są dziś zagrożeniem dla świata. Ale nie mniejszym zagrożeniem dla ludzkości i świata są manipulacje moralne i etyczne. Świat i ludzkość można uratować tylko budzeniem sumień, przykładaniem Jezusa do naszego życia. Realizm chrześcijańskiej wiary domaga się konkretu a konkret wiary to konkret miłości. Trzeba najpierw zacząć szukać Boga a szukając Boga znajdziemy człowieka, zauważymy go, uratujemy go i damy mu nadzieję zbawienia.”

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu