Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości24 listopada

Dzisiaj nasi Księża Biskupi: ks. abp Józef Michalik i ks. bp Adam Szal udali się do Rzymu celem nawiedzenia „progów Apostolskich” – „Ad limina Apostolorum”. Wizyta potrwa około dwa tygodnie. W tym czasie Księża Biskupi będą składać wizyty sprawozdawcze w kolejnych kongregacjach i innych urzędach Kurii Rzymskiej.

Z poprzednią wizytą „ad limina” polscy biskupi przebywali w 1998 roku, choć we­dług Kodeksu Prawa Kanonicznego „biskup diecezjalny obowiązany jest co pięć lat przedstawiać Papieżowi sprawozdanie o stanie powierzonej sobie diecezji”. Dwuletnie opóźnienie wyniknęło ze wzrostu liczby diecezji na świecie i coraz dłuższej kolejki biskupów, oczekujących na wizytę w Watykanie.

Wizyta pierwszej grupy biskupów potrwa do 26 listopada. Następnej grupie, która ma przebywać w Watykanie od 28 listopada do 3 grudnia, przewodniczyć będzie metropolita krakowski arcybiskup Stanisław Dziwisz. Na czele trzeciej i os­tat­niej grupy polskich biskupów w dniach od 12 do 17 grudnia stanie Prymas Polski, kardynał Józef Glemp.
Wspierajmy modlitwą naszych Arcypasterzy.

23 listopada

W Bazylice Grobu Pańskiego pw. Ducha ŚwiętegoPrzeworsku, o godz. 17.30 Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik przewodniczył – koncelebrowanej przez około 40 kapłanów – Mszy świę­tej z okazji pierwszej rocznicy śmierci ks. bpa Bolesława Taborskiego. We Mszy świętej wziął również udział ks. bp Adam Szal oraz ks. inf. Stanisław Zygarowicz.

Wcześniej, o godz. 15.30 odbyło się spotkanie kapłanów rejonu przeworskiego w sprawie przygotowania Spotkania Młodych Niedzieli Palmowej, które w przy­szłym roku odbędzie się w Przeworsku. Spotkaniu przewodniczył ks. prał. Tadeusz Kocór, przy udziale Księdza Arcybiskupa Metropolity i Biskupa Adama.

Przed samą Mszą świętą Księża Biskupi nawiedzili grób Księdza Biskupa Bolesława Taborskiego.

W ramach obchodzonych Dni Honorowego Krwiodawstwa w Archikatedrze Przemyskiej odbyła się Msza święta z kazaniem, którą odprawił ks. prał. Wacław Partyka, wikariusz generalny. W Eucharystii uczestniczyli honorowi dawcy krwi wraz z Zarządem, sympatycy krwiodawstwa oraz ci, którzy korzystali z tego bez­cen­nego daru serca. Modlitewną intencją zostali objęci uczestnicy Liturgii oraz zmarli krwiodawcy

Po zakończeniu Mszy świętej dalsza część uroczystości odbywała się w sali Gar­ni­zo­nowego Klubu Oficerskiego, gdzie Prezydent Miasta p. Robert Choma wręczył odznaczenia osobom zasłużonym dla Krwiodawstwa. Złoty Krzyż Zasługi otrzy­mał p. Jan Józef Mik; Odznaką Honorową PCK zostali odznaczeni: p. Wiesław Brud, p. Henryk Hass, ks. Wacław Partyka i p. Danuta Wiech; Odznakę II stopnia ZHDK otrzymał p. Daniel Nuckowski. Młodzież ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 15 w Przemyślu uświetniła uroczystość okolicznościową akademią.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu