Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości23 października

XXX niedziela zwykła
W Watykanie kończy się XI Synod Biskupów na temet Eucharystii. Podczas koń­co­wej Mszy świetej papież Benedykt XVI dokonał uroczystej ka­no­ni­zacji pięciu Błogosławionych:

Józefa Bilczewskiego (1860-1923) rzymskokat. arcybiskupa Lwowa;
Zygmunta Gorazdowskiego (1845-1920), pochodzącego ze Sanoka
          kapłana Archidiecezji Lwowskiej;
Gaetano Catanosy (1879-1963), kapłana Archidiecezji Reggio
          Calabria-Bova – założyciela zgromadzenia ss. od Św. Weroniki;
Hurtado Cruchaga (1901-1952), chilijskiego jezuity;
Felice Da Nicosia (1715-1787), świeckiego działacza społecznego,
          tercjarza zakonu kapucynów.

Na temat kanonizowanego Zygmunta Gorazdowskiego, kapłana, można prze­czytać więcej na stronie internetowej sanockiej parafii, pw. Chrystusa Króla, na­to­miast o Lwowskim Arcybiskupie Józefie Bilczewskim – tutaj.

W dniu dzisiejszym kończy się – trwający od października ubiegłego roku – Rok Eucharystyczny. W światyniach naszej Archidiecezji odprawiane są specjalne adoracje Najświętszego Sakramentu.

Przeżywamy również Niedzielę Misyjną pod hasłem: „Misje – Chleb łamany za życie świata”. Papieskie orędzie przeznaczone na obecny Tydzień Misyjny, jest ostatnim, które napisał Jan Paweł II. Było ono ogłoszone 15 kwietnia, już po Jego śmierci. Nawią­zując do trwającego Roku Eucharystii, Papież przypomniał, że Chrystus jest chlebem łamanym za życie świata; każdy ochrzczony – niezależnie gdzie żyje – powinien uczestniczyć w tym łamaniu chleba, w Eucharystii.

Dzisiaj odbyło się dziękczynienie za beatyfikację Bronisława Markiewicza w ro­dzin­nym Pruchniku. Uroczystej Mszy świętej z okolicznościowym kazaniem, przewodniczył ks. abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski.

Z okazji 100-nej rocznicy poświęcenia kamienia węgielnego pod kościół parafialny w Bóbrce k. Dukli, odbyła się uroczystość pobłogosławienia tablicy pa­miąt­ko­wej i odremontowanej elewacji. Ks. bp Adam Szal odprawił o godz. 10.30 Mszę świętą, wygłosił homilię i dokonał pobłogosławienia wykonanych prac.

W Archikatedrze Przemyskiej o godz. 18.00 została odprawiona kon­ce­le­bro­wana Msza święta przez Księży Proboszczów Miasta z okazji zakończenia Roku Eucharystycznego. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. prał. Wacław Partyka, wikariusz generalny.

W «Collegium Marianum» Centrum Formacji w Przemyślu odbyły się trzy­dniowe rekolekcje dla niepełnosprawnych ruchowo w normie inte­lektu­alnej, które prowadzili: dyrektor Ośrodka ks. Adam Wąsik oraz s. Elżbieta Kot, marianka, wspomagani przez animatorów Ruchu Światło-Życie. Tematem wio­dą­cym były Jezusowe słowa: „Wstańcie, chodźmy...”, które stały się tytułem auto­bio­gra­ficznej książki Jana Pawła II.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu