Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości20 sierpnia

W Kolonii trwają 20 Świa­towe Dni Mło­dzieży. Wieczór na "błoniach" Kolonii Marienfeld [pole Maryi] odbyło się czu­wanie mło­dzieży z udzia­łem Ojca Świętego Benedykta XVI.

Przed południem, w Archikatedrze Prze­mys­kiej o godz. 10.00, ks. bp Adam Szal od­pra­wił Mszę świętą dla dusz­pas­terstwa Ludzi Pracy, z okazji ob­cho­dów 25-lecia pow­stania Soli­darności.

W Ośrodku rekolekcyjnym w Wybrzeżu k. Du­biecka roz­począł się XII Zlot Kato­lic­kiego Sto­warzy­szenia Mło­dzieży pod hasłem"Przy­byliśmy oddać Mu po­kłon". Zlot potrwa do czwartku włącznie. Po szczegóły odsyłamy do oficjalnej strony KSM.

19 sierpnia

W Kolonii odbywają się 20 Światowe Dni Młodzieży, z udziałem Ojca Świętego Benedykta XVI.
Jak podaje Biuro Prasowe ŚDM, w Kolonii jest obecnych około 20 000 młodych Polaków oraz 31 biskupów z Polski, z przewodniczącym KEP ks. abpem Józefem Michalikiem na czele. Młodzież naszej Archidiecezji reprezentuje kilkaset osób z duszpasterzami i z ks. prał. Tadeuszem Białym.

Na temat XX Światowych Dni Młodzieży w Kolonii można poczytać na stronach internetowych ŚDM: polskiej, oraz oficjalnej stronie niemieckiej. Tutaj znajdują się najświeższe wiadomości z prze­biegu dni modlitwy, a także przemówienia Ojca Świętego.

18 sierpnia

Dzisiaj, we wspomnienie liturgiczne błogosławionej Sancji Szymkowiak, zakonnicy ze Zgro­ma­dzenia Sióstr Serafitek, ks. bp Adam Szal odprawił w kaplicy domu prowincjalnego w Przemyślu, odpus­tową Mszę świętą z kazaniem o godz. 12.30.

17 sierpnia

Ks. abp Józef Michalik wyjechał do Kolonii na 20 Światowe Dni Młodzieży. Ksiądz Arcybiskup wygłosi do polskojęzycznej młodzieży dwie katechezy oraz dwie homilie, w dniach 18 sierpnia br. w Kurten i 19 sierpnia - w Düsseldorfie. Teksty zostaną zamieszczone na stronie internetowej, po autoryzacji.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu