Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości13 lipca

Pielgrzymi Jubileuszowej Pielgrzymki są już coraz bliżej Jasnej Góry. Dzisiaj w Rokitnie, jeszcze na ziemi kieleckiej, pod przewodnictwem ks. bpa Adama Szala o godz. 8.30 została odprawiona Msza święta. Po południu o godz. 16.45 w Sokolnikach na placu przy kościele odbędzie się Nabożeństwo za Ojczyznę. Tradycja tego nabożeństwa trwa od samego początku pielgrzymki. Wsłuchiwanie się oraz medytacja Słowa Bożego, poezji i pieśni patriotycznej - to główny trzon tej formy modlitwy.

12 lipca

W kaplicy Domu Sióstr Felicjanek w Przemyślu, o godz. 11.00, ks. abp Józef Michalik odprawił Mszę święta narozpoczęcie Kapituły Prowincjalnej.

11 lipca

Ks. abp Józef Michalik odwiedził pątników Przemyskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. W parafii Działoszyce (diec. kielecka) przewodniczył Mszy świętej koncelebrowanej, podczas której homilię wygłosił ks. Tadeusz Baj, przewodnik grupy św. Jacka. Tradycyjnie już, po Mszy świętej10 neoprezbiterów - pielgrzymów udzieliło błogosławieństwa. Z powodu intensywnego deszczu, Msza święta odprawiona została w świątyni, a nie na ołtarzu polowym - jak wcześniej pla­no­wano. Po południu zaświeciło słońce. Księdzu Arcybiskupowi towarzyszyli: Wikariusz Generalny, ks. prał. Wacław Partyka i Kanclerz Kurii, ks. Bartosz Rajnowski.

10 lipca

Ks. abp Józef Michalik odprawił o godz. 14.00 na cmentarzu w Brzozowie Mszę św. za duszę. śp. ks. Jana Strojka, w pierwszą rocznicę jego śmierci.

***

Pątnicy przekroczyli dzisiaj Wisłę i pielgrzymuję w strugach deszczu.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu