Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości18 marca

Pod hasłem "Przybyliśmy oddać Mu pokłon…", rozpoczęły się obchody Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Leżajsku. Już po raz drugi - w historii tych spotkań - miasto to gości młodzież z całej archidiecezji. O godz. 17.300, w pięciu kościołach stacyjnych (Leżajsk Fara, Leżajsk Bernardyni, Giedlarowa, Stare Miasto i Wierzawice), młodzież uczestniczyła w Nabożeństwie adoracji Najświętszego Sakramentu. W Starym Mieście spotkaniu przewodniczył uroczystościom ks. abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski a w Wierzawicach, ks. bp Adam Szal.
Centralna uroczystość Niedzieli Palmowej odbędzie się w bazylice Ojców Bernardynów.
Zapraszamy po szczegółowy program na stronę SMAP.

17 marca

O godz. 7.00 rano, w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego, Mszę świętą wraz z prze­łożo­nymi i wykładowcami sprawowali Solenizanci: Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik oraz ks. prał. Józef Bar. Wspólna Eucharystia była okazją do złożenia życzeń czcigodnym Solenizantom. Homilię wygłosił ks. inf. Stanisław Zygarowicz. Pod koniec Mszy świętej, Ksiądz rektor, prał. Marian Rojek w imieniu Seminarium a Dziekan Alumnów, w imieniu kleryków - złożyli Solenizantom życzenia.

***

W dniu dzisiejszym odbyła się Kongregacja Księży Dziekanów. Wspólne spotkanie, w którym z racji poruszanego tematu, uczestniczyli również wicedziekani poszczególnych dekanatów, rozpoczęło się od wspólnej Liturgii Godzin - Godziny w ciągu dnia. Następnie ks. bp Adam Szal w imieniu wszystkich zgromadzonych złożył życzenia imieninowe Księdzu Arcybiskupowi.
Po odśpiewaniu Plurimos annos Ksiądz Arcybiskup poinformował zebranych o nowych nominacjach i tak: ks. prał. Wacław Partyka został mianowany na okres 5 lat Wikariuszem Generalnym, ks. prał. Marian Rojek, Rektor WSD – Gremialnym Kanonikiem Przemyskiej kapituły Metropolitalnej, ks. Marian Nabrzyski, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Jarosławiu – Honorowym Kanonikiem Jarosławskiej Kapituły Kolegiackiej.

Podczas obrad Prelegenci poruszali zagadnienia roli i zadań wynikających z funkcji dziekana i oczekiwań w stosunku do niego ze strony biskupa (ks. bp Kazimierz Ryczan, biskup kielecki) oraz z perspektywy księży danego dekanatu (ks. prał. Stanisław Mac, proboszcz rzeszowskiej katedry). Obrady wiosennej Kongregacji księży dziekanów zakończył uroczysty obiad imieninowy.

15 marca

Trwa wizytacja kanoniczna dekanatu Przeworsk. Ks. bp Adam Szal odwiedza poszczególne parafie i udziela sakramentu Bierzmowania.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu